امروز : یکشنبه, 06 اسفند 1396
    ads    das    dsad    
:::

-------------------------------------------------------------- 

 /\     چِلگی چهارم    /\  

--------------------------------------------------------------

         فراخوان چهارمین چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

-------------------------------------------------------------- 

 /\     چِلگی سوم     /\  

--------------------------------------------------------------

        برندگان و فینالیستهای سومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        گالری آثار راه یافته به نمایشگاه سومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        هیات داوران سومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند / کلیک کنید

----------------

        اسامی شرکت کنندگان سومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        فراخوان سومین چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

--------------------------------------------------------------

 /\     چِلگی دوم     /\ 

--------------------------------------------------------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کاریکاتور دومین چِلگی / توسط سعید نوروزی / کلیک کنید

----------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کارتون دومین چِلگی / توسط  مسعود ضیایی زردخشویی / کلیک کنید

----------------

        برندگان و فینالیستهای دومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        گالری آثار راه یافته به نمایشگاه دومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        هیات داوران دومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند / کلیک کنید

----------------

        اسامی شرکت کنندگان دومین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        فراخوان دومین چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

--------------------------------------------------------------

 /\     چِلگی اول     /\ 

--------------------------------------------------------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کارتون اولین چِلگی / توسط  مسعود ضیایی زردخشویی / کلیک کنید

----------------

        نقد اثر برنده جایزه اول بخش کاریکاتور اولین چِلگی / توسط آرش فروغی / کلیک کنید

----------------

        برندگان و فینالیستهای اولین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        گالری آثار راه یافته به نمایشگاه اولین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        هیات داوران اولین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند / کلیک کنید

----------------

        اسامی شرکت کنندگان اولین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران / کلیک کنید

----------------

        فراخوان اولین مسابقه چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران / بجنورد / کلیک کنید

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

.

 

logo-samandehi