امروز : شنبه, 28 مرداد 1396

      

    ads    das    dsad    
نمایش # 
عنوان نمایش از %s
= = = = = 96/05/25 = = = = = گالری آثار نمایشگاه کارتون علیرضا پاکدل در خانه کاریکاتور 25 مرداد 1396
= = = = = 96/05/25 = = = = = نمایشگاه آثار محمد صالح رزم حسینی در رفسنجان 25 مرداد 1396
= = = = = 96/05/25 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / سید مسعود شجاعی طباطبایی : ضرورت افزایش حمایت نهادهای فرهنگی از جشنواره سراسری کاریکاتور خراسان شمالی 25 مرداد 1396
= = = = = 96/05/25 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / مسعود ضیایی زردخشویی: جشنواره سراسری کاریکاتور خراسان شمالی پتانسیل بین‌المللی شدن دارد 25 مرداد 1396
= = = = = 96/05/25 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / محمد حسین نیرومند: ضرورت استفاده از کارتونیست‌های فعال و روزآمد در داوری جشنواره کاریکاتور خراسان شمالی 25 مرداد 1396
= = = = = 96/05/25 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / محمود نظری: ضرورت استفاده از کارتونیست‌های فعال و روزآمد در داوری جشنواره کاریکاتور خراسان شمالی 25 مرداد 1396
= = = = = 96/05/25 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / سجاد رافعی: ضرورت راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره کاریکاتور خراسان شمالی 25 مرداد 1396
= = = = = 96/05/22 = = = = = هیات داوران هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی معرفی شدند 22 مرداد 1396
= = = = = 96/05/22 = = = = = اسامی راه یافتگان به نمایشگاه و کتاب نخستین "جایزه هنری قلب تهران" 22 مرداد 1396
= = = = = 96/05/22 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / استاد محسن نوری نجفی: ارتقای جوایز جشنواره کاریکاتور خراسان شمالی سبب افزایش انگیزه هنرمندان می‌شود 22 مرداد 1396

.

 

logo-samandehi