امروز : چهارشنبه, 30 خرداد 1397
    ads    das    dsad    
:::

      بیست و هشتمین مسابقه بین المللی کارتون و طنز GURA HUMORULUIرومانی / 2018       

----------------------------------------

موضوع:

یک تکه طنز

مهلت ارسال:

10 خرداد  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  

      دومین مسابقه بین المللی کارتونAuto Sector مجارستان / 2018       

----------------------------------------

موضوع:

حمل و نقل خانوادگی

مهلت ارسال:

10 خرداد  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

      دوازدهمين جشنواره بین المللی کارتون BUCOVINA رومانی / 2018      

----------------------------------------

موضوع:

اگر شما زمانتان را صرف مطالعه نکنید؛ دیر خواهید فهمید

مهلت ارسال:

10 خرداد  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      اولین مسابقه بین المللی کارتون ENVIRONMENTAL ISSUES ترکیه / 2018       

----------------------------------------

موضوع:

زمین کمک می خواهد

مهلت ارسال:

11 خرداد  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

        دهمین مسابقه بین المللی کارتون Osckarfest کرواسی / 2018      

----------------------------------------

موضوع:

حیوانات در یک جزیره ( بیابان)

مهلت ارسال:

11 خرداد  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

       مسابقه بین المللی کارتون DAGARCIK ترکیه / 2018       

----------------------------------------

موضوع:

دن کیشوت بر علیه جهان بدون سرنشین

مهلت ارسال:

15 خرداد  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

        سومین مسابقه کارتون حیوانات / بلگراد / 2018       

----------------------------------------

موضوع:

حیوانات وحشی

مهلت ارسال:

15 خرداد 1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ششمین دو سالانه طنز "LUIS D'OLIVEIRA GUIMARAES" پرتغال / 2018      

----------------------------------------

موضوع:

کارتون: چرخه ی زندگی

کاریکاتور : چهره ی Leonor d'Oliveira Guimarães

مهلت ارسال:

20 خرداد  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        فراخوان چهارمین مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور SISAK کرواسی / 2018      

----------------------------------------

موضوع:

کارتون و کاریکاتور:

دزدان دریایی

مهلت ارسال:

20 خرداد  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت و پست 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

         اولین مسابقه بین المللی کارتون Dzhmelyk اکراین / 2018        

----------------------------------------

موضوع:

زنبور عسل و...

مهلت ارسال:

20 خرداد  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

        بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی هنر طنز دانشگاه ALCALA اسپانیا- 2018        

----------------------------------------

موضوع:

جنبش و مبارزات کارگران

مهلت ارسال:

25 خرداد  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

      دومین نمایشگاه و اولین مسابقه بین المللی کارتون libex ایتالیا / 2018        

--------------------------------------- 

موضوع:

خیال پردازی و قدرت در عصر دیجیتال

مهلت ارسال:

25 خرداد  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

       مسابقه بین المللی کارتون Green Gem چین / ICACF 2018      

----------------------------------------

موضوع:

کودکان و طبیعت

موضوعات در مورد کودکان

مهلت ارسال:

30 خرداد  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت و پست 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        دومین جشنواره بین المللی کارتون روز جهانی قدس / قم 1397       

----------------------------------------

موضوع:

"قدس؛ پایتخت ابدی فلسطین"

مهلت ارسال:

30 خرداد  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

      فراخوان بین المللی Gafsa international forum تونس / 2018       

----------------------------------------

موضوع:

-کار

-آزاد

مهلت ارسال:

9 تیر 1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

          جشنواره بین المللی کارتون da cidadania برزیل / 2018       

----------------------------------------

موضوع:

تعصب غلط است

مهلت ارسال:

19 تیر  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت و پست 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

         چهل و دومین مسابقه بین المللی کارتون accademia bugia ایتالیا / 2018       

----------------------------------------

موضوع:

آزاد

مهلت ارسال:

21 تیر  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت و پست 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

       چهل و پنجمین نمایشگاه بین المللی طنز پیراسیکابا برزیل / 2018      

----------------------------------------

موضوع:

آزاد

مهلت ارسال:

24 تیر  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

       سی و هشتمین مسابقه بین المللی نصرالدین هوجا "NASREDDIN HODJA" ترکیه /  2018       

----------------------------------------

موضوع:

آزاد

مهلت ارسال:

1 مرداد  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 پست 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      جشنواره بین المللی کارتون Bucaramanga کلمبیا / 2018      

--------------------------------------- 

موضوع:

آب دارای حافظه است

مهلت ارسال:

9 مرداد  1397 

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

        سومین جشنواره بین المللی کارتون و کاریکاتور Novorossiysk روسیه 2018       

----------------------------------------

موضوع:

جام جهانی فوتبال 2018 روسیه

دوپینگ در ورزش

مهلت ارسال:

9 مرداد  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

      سومین جشنواره بین المللی کارتون ABCD  São Paulo برزیل / 2018      

----------------------------------------

موضوع:

آزاد

مهلت ارسال:

18 مرداد  1397

کلیک کنید 

ارسال از طریق: 

 پست و اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      چهاردهمین جشنواره بین المللی طنز  LIMEIRAبرزیل / 2018      

----------------------------------------

موضوع:

جام جهانی روسیه 2018

شخصیت های ورزشی

انتخابات برزیل 2018

عدم تحمل

گونه های در معرض خطر انقراض و ...

مهلت ارسال:

23 مرداد  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      مسابقه بین المللی Press Cartoons and Satirical Visual Art  رومانی / 2018      

----------------------------------------

موضوع:

آزاد

مهلت ارسال:

24 مرداد  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

      دوازدهمین مسابقه بین المللی کارتون Hlohovec اسلواکی / 2018      

----------------------------------------

موضوع:

چاقی / آزاد

مهلت ارسال:

5 شهریور  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 پست 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

      بیست و هفتمین مسابقه بین المللی کارتون دایجون کره / 2018      

----------------------------------------

موضوع:

الف : Con x De + struction

ب: آزاد،و ...

مهلت ارسال:

9 شهریور 1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 پست 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

       سومین مسابقه بین المللی کارتون ČAKOVEC کرواسی / 2018       

----------------------------------------

موضوع:

تفکر کامپیوتری

مهلت ارسال:

10 شهریور  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

       جشنواره سالانه ی کارتون "اولنس کارتوناله" بلژیک / 2018       

----------------------------------------

موضوع:

"ایمنی در کار

مهلت ارسال:

19 شهریور  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت و پست 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        دومین جشنواره جهانی کارتون «جامعه ایمن» مشهد / 2018       

----------------------------------------

موضوع:

حمل ونقل پاک و ایمن 

آسیبهای اجتماعی، سلامت روح و روان

مسائل زیست محیطی، حفظ و احیاء محیط زیست 

فرهنگ ایمنی و نقش شهروندان در ایمنی جامعه 

ایمنی معلولین، سالخوردگان و کودکان در شهرها

موضوع ویژه:زلزله در کلانشهرها

مهلت ارسال:

31 شهریور  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

      جشنواره بین المللی کارتون CUSCO پرو / 2018       

----------------------------------------

موضوع:

صداقت، صلاحی در برابر فساد

مهلت ارسال:

22 مهر  1397

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 اینترنت 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

.

 

logo-samandehi