امروز : دوشنبه, 04 بهمن 1400

= = = == 1400/09/01 == = = = تسلیت به همکار / محمد علی رجبی

= 1400/09/01 =

تسلیت به همکار / محمد علی رجبی

_________________________________________

 

متاسفانه با خبر شدیم محمد علی رجبی هنرمند کارتونیست کشورمان در غم از دست دادن خواهر بزرگوارشان به سوگ نشسته اند.

مجله ی کارتون مصیبت وارده را به ایشان تسلیت گفته، برای آنمرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر آرزومند است

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

= = = = = 1400/08/30 = = = = فینالیست های چهارمین  مسابقه بین المللی کارتون "بیت المقدس، میراث ما" / ترکیه / 2021

= 1400/08/30 =

فینالیست های چهارمین  مسابقه بین المللی کارتون "بیت المقدس، میراث ما" / ترکیه / 2021

_________________________________________

 

برای دیدن فینالیست ها اینجا را کلیک کنید

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

= = = = = 1400/08/30 = = = = فینالیست های چهارمین مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور مراکش  / 2021

= 1400/08/30 =

فینالیست های چهارمین مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور مراکش  / 2021

_________________________________________

 

برای دیدن کارتون اینجا را کلیک کنید

 

برای دیدن کاریکاتور اینجا را کلیک کنید

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

= = = = = 1400/08/29 = = = = برندگان اولین مسابقه ی بین‌المللی کاریکاتور Moustapha M. Moukhtar  مصر / 2021

= 1400/08/29 =

برندگان اولین مسابقه ی بین‌المللی کاریکاتور Moustapha M. Moukhtar  مصر / 2021

_________________________________________

برندگان

جایزه اول: ARJAMA BANDYOPADHYAY - India

 

جایزه دوم: Jiwenk - Indonesia

 

جایزه سوم: ANTÓNIO SANTOS - PORTUGAL

 

جایزه  ویژه: Emad Abdelmaksud - Egypt

 

جایزه  ویژه: Liu Chia Hui - Taiwan

 

جایزه  ویژه:  WALTER TOSCANO- PERU

 

منبع

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز