امروز : دوشنبه, 17 مرداد 1401

shahre-hoshmand         

= = = = = 1401/04/01 = = = = نتایج جشنواره کارتون نوروز و گردشگری تهران

= 1401/04/01 =

نتایج جشنواره کارتون نوروز و گردشگری تهران

_________________________________________

برندگان

نفر اول: علی میرایی

نفردوم: الهام خلیلی مهر

نفرسوم: طاهر شعبانی

مجله ی کارتون این موفقیت را به هنرمندان برگزیده تبریک می گوید

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

= = = = = 1401/04/01 = = = = هیات داوران مسابقه ماهانه سایت کاریکاتور سوریه  (JUNE) 2022

= 1401/04/01 =

هیات داوران مسابقه ماهانه سایت کاریکاتور سوریه  (JUNE) 2022

_________________________________________

هیات داوران

Constantin Pavel- Romania

Omar Seddek- Egypt

Javad Takjoo- Iran

Nenad Neo Ostojic- Croatia

 

برای مشاهده ی فراخوان اینجا را کلیک کنید

 

منبع

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

= = = = = 1401/04/01 = = = = شرکت کنندگان چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کارتون OSCARfest Osor کرواسی / 2022

= 1401/04/01 =

شرکت کنندگان چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کارتون OSCARfest Osor کرواسی / 2022

_________________________________________

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

= = = = = 1401/03/31 = = = = مهلت جدید سومین دوره جشنواره کاریکاتور روز جهانی قدس

= 1401/03/31 =

مهلت جدید سومین دوره جشنواره کاریکاتور روز جهانی قدس

_________________________________________

مهلت ارسال آثار: ۳۱ تیر ۱۴۰۱

 

برای مشاهده ی فراخوان اینجا را کلیک کنید

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز