امروز : شنبه, 20 خرداد 1402

shahre-hoshmand         

92/01/03= = = = = = هنرمندان ایرانی شرکت کننده در چهل و پنجمین دوره UMORISTI A MAROSTICA – ایتالیا - 2013

هنرمندان ایرانی شرکت کننده در چهل و پنجمین دوره UMORISTI A MAROSTICA – ایتالیا - 2013

====================================================

Iran
Afradi Mehdi
Alizadeh Javad
Asghari Rahim
Azadi Mitra
Davoud A. Monece Arvin
Fathi Panah Seiied Hossein
Ghamarian Alireza
Habibi Rasoul
Heidarpanah Mojtaba
Hosseini Milad
Jahanshahi Ali
Karimzadeh Hassan
Miraee Ali
Mohammadju Abbas
Naaseri Abbas
Nazari Mahmood
Neisani Samaneh
Pirmarzabad Jalal
Rafeei Sajad
Rahimkhani Hossein
Rahimi Yousef
Ramezani Dariush
Sattarian Mostafa
Soheili Amir
Tahsini Araghi Esmaeil
Yousefi Elaheh
Zafaranchi Zade Agdam Mohammad Reza

====================================================

92/01/03= = = = = = نتایج مسابقه بین المللی گابروو – بلغارستان- 2013

 

نتایج مسابقه بین المللی گابروو – بلغارستان- 2013

====================================================

در این دوره خانم معصومه ضابط نیا از ایران در بخش عکس موفق به دریافت جایزه شده اند.

 

برای مشاهده نتایج کامل اینجــــــــــــا را کلیک کنید

====================================================

 

92/01/03= = = = = = شماره 115 ماهنامه "ینی عقرب" منتشر شد

 

شماره 115 ماهنامه "ینی عقرب" منتشر شد

====================================================

 

 

برای مشاهده شماره جدید ینی عقرب اینجــــــــــــا را کلیک کنید

 

====================================================

 

92/01/03= = = = = = لیست نهایی شرکت کنندگان هشتمین مسابقه بین المللی کارتون سوریه

 

لیست نهایی شرکت کنندگان هشتمین مسابقه بین المللی کارتون سوریه

====================================================

314 هنرمند از 67 کشور در این دوره شرکت کردند.

 

برای مشاهده اسامی اینجــــــــــــا را کلیک کنید

====================================================

 

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز