امروز : چهارشنبه, 01 بهمن 1399

shahre-hoshmand         

= = = = = 99/09/13 = = = = =  برندگان پنجمین مسابقه بین المللی کارتون ČAKOVEC کرواسی / 2020

new pic cartoonmagwcAKOVEC

= 99/09/13 =

برندگان پنجمین مسابقه بین المللی کارتون ČAKOVEC کرواسی / 2020

 _________________________________________

در این دوره از ایران مهناز یزدانی در بخش بزرگسالان و صائب ضیایی در بخش نوجوانان موفق به دریافت لوح تقدیر شدند

CAKOVECw5

............................................................

= = = = = 99/09/13 = = = = =  تسلیت به همکار / حمیدرضا حیات روشنایی

= 99/09/13 =

تسلیت به همکار / حمیدرضا حیات روشنایی

 _________________________________________

متاسفانه با خبر شدیم حمیدرضا حیات روشنایی دوست خوب و هنرمند کارتونیست در غم از دست دادن خواهر محترمه شان به سوگ نشسته اند.

مجله ی کارتون مصیبت وارده را به ایشان تسلیت گفته، برای آنمرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر آرزومند است

............................................................

= = = = = 99/09/13 = = = = =  برندگان بیست و هفتمین جشنواره بین المللی کارتون CARTOONRENDON کلمبیا/ 2020

new pic cartoonmagrendon2020winer

= 99/09/13 =

برندگان بیست و هفتمین جشنواره بین المللی کارتون CARTOONRENDON کلمبیا/ 2020

 _________________________________________

در این دوره سامان احمدی هنرمند خوب کرمانشاهی از کشورمان موفق به دریافت لوح تقدیر شد

winerrendon2020

............................................................

= = = = = 99/09/13 = = = = =  نمایشگاه مجازی کارتون های مطبوعاتی سهیل محمدی با موضوع افراد دارای معلولیت

new pic cartoonmagsmna99

= 99/09/13 =

نمایشگاه مجازی کارتون های مطبوعاتی سهیل محمدی با موضوع افراد دارای معلولیت

 _________________________________________

soheilmohamadiazar99

............................................................

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز