امروز : سه شنبه, 06 مهر 1400

shahre-hoshmand         

= = = = = 1400/06/23 = = = = برندگان شانزدهمین مسابقه بین المللی کارتون Solin کرواسی / 2021

= 1400/06/23 =

برندگان شانزدهمین مسابقه بین المللی کارتون Solin کرواسی / 2021

_________________________________________

منبع

 

مجله ی کارتون موفقیت کارتونیست های برنده ایرانی را به ایشان تبریک می گوید

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

= = = = = 1400/06/23 = = = = کاتالوگ مسابقه بین المللی کاریکاتور Kuşadası ترکیه / 2020

= 1400/06/23 =

کاتالوگ مسابقه بین المللی کاریکاتور Kuşadası ترکیه / 2020

_________________________________________

 

برای دیدن گالری اینجا را کلیک کنید

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

= = = = = 1400/06/21 = = = = آخرین مهلت چهارمین مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور مراکش  / 2021

= 1400/06/21 =

آخرین مهلت چهارمین مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور مراکش  / 2021

_________________________________________

آخرین مهلت ارسال: 8 مهر ماه  1400

 

برای مشاهده ی فراخوان اینجا را کلیک کنید

 

منبع

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

= = = = = 1400/06/21 = = = = نتایج پنجمین مسابقه بین المللی کارتون BEAVERS LAUGH Bobritsa اکراین / 2021

= 1400/06/21 =

نتایج پنجمین مسابقه بین المللی کارتون BEAVERS LAUGH Bobritsa اکراین / 2021

_________________________________________

جایزه اول: ARES, Cuba

 

جایزه دوم: Alexander Shmidt, Russia

 

جایزه سوم: Ross Thomson, The United Kingdom

 

جایزه تقدیر: Ricardo Bermúdez Rodríguez, Cuba

 

جایزه ویژه: Mojmir Mihatov, Croatia

 

جایزه انجمن BOBRITSA (با رأی عمومی): Sergei Semendyaev, Ukraine

 

منبع

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز