امروز : سه شنبه, 28 دی 1400

گالری هجدهمین نمایشگاه بین المللی کارتون و کاریکاتور سوریه / 2022

= 1400/10/26 =

گالری هجدهمین نمایشگاه بین المللی کارتون و کاریکاتور سوریه / 2022

_________________________________________

 

برای دیدن گالری اینجا را کلیک کنید

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

= = = = = 1400/10/26 = = = = برندگان مسابقه بین‌المللی کارتون آلبرت انیشتین لهستان/ 2021

= 1400/10/26 =

برندگان مسابقه بین‌المللی کارتون آلبرت انیشتین لهستان/ 2021

_________________________________________

جایزه بزرگ - Zbigniew Piszczako (Poland)

 

کاریکاتور آلبرت اینشتین

1 st place :  Marco D’Agostino (Italia)

 

2 nd place : Grzegorz Szumowski (Poland)

 

3 rd place :   Walter Toscano (Peru)

 

استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای

1 m-ce :  Paweł Kuczyński (Poland)

 

2 m-ce :   Maciej Trzepałka (Poland)

 

3 m-ce  :  Mello Silvano (Brazylia)

 

منبع

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

= = = = = 1400/10/26 = = = = کاتالوگ سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کارتون Osckarfest کرواسی / 2021

= 1400/10/26 =

کاتالوگ سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کارتون Osckarfest کرواسی / 2021

_________________________________________

 

برای دیدن کاتالوگ اینجا را کلیک کنید

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

= = = = = 1400/10/26 = = = = اختتامیه و برگزیدگان سومین دوره جایزه سال «استیکر»

= 1400/10/26 =

اختتامیه و برگزیدگان سومین دوره جایزه سال «استیکر»

_________________________________________

 

برای مشاهده ی اختتامیه و برگزیدگان اینجا را کلیک کنید

 

برای دیدن کاتالوگ اینجا راکلیک کنید

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز