امروز : دوشنبه, 04 بهمن 1400

91/4/1= = = = ششمین دوره انتخابات هیئت مدیریه انجمن کارتونیستهای تبریز

 

ششمین دوره انتخابات هیئت مدیریه انجمن کارتونیستهای تبریز

====================================================

ششمین دوره انتخابات هیئت مدیریه انجمن کارتونیستهای تبریز برگزار شد و نامبردگان زیر بر طبق آرای اخذ گردیده  مدیریت این انجمن را به مدت دوسال برعهده خواهند گرفت:

هیئت مدیریه:

۱- رحیم بقال اصغری

۲- علیرضا فرساد

۳- فرهاد رحیم قراملکی

۴-داود پناهی مقدم

۵-نعیمه نیکورای

-------------------------------

اعضای علی البدل:

۱- رامین خرسندی

۲- سمیرا یوسفی

====================================================

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز