امروز : چهارشنبه, 02 اسفند 1402

shahre-hoshmand         

:::

= 1402/03/05 =

فهرست شرکت کنندگان نمایشگاه بین المللی کارتون MACCA/اندونزی 2023

_________________________________________

موضوع

گرمایش جهانی

دانشجویان فعال با الصاق کارت شناسایی دانشجویی

موضوع: - آموزش در عصر دیجیتال - آموزش سیاسی

منبع

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز