امروز : دوشنبه, 17 مرداد 1401

shahre-hoshmand         

:::

= 1400/09/11 =

هیات داوران اولین نمایشگاه بین المللی کارتون فلسطین - بغداد / 2021

_________________________________________

هیات داوران

Ali  Ateb - IRAQ

Wesam Khalil- EGYPT

RAED KHALIL- SYRIA

Massoud Shojai Tabatabai- IRAN

Hule Hanusic- AUSTRIA

از ایران سید مسعود شجاعی طباطبایی در جمع داوران این دوره جشنواره قرار دارد

مجله ی کارتون برای جناب شجاعی طباطبایی آرزوی موفقیت دارد

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز