امروز : جمعه, 01 تیر 1403

shahre-hoshmand         

= 1400/08/21 =

هیات داوران و منتخبین سی و یکمین دوسالانه بین المللی طنز  Art-Tolentino / ایتالیا

_________________________________________

هیات داوران

president , Marta Paraventi

Michael Rocchetti

Enrico Lattanzi

Mara D’Amico

Romano Donato

Alessandro Feliziani

Giorgio Leggi

Alberto Pellegrino

Carla Sagretti

Domenico Sirocchi

Daniele Taddei

Roberto Di Dionisio

Mirella Valentini

Piero Massimo Macchini

منتخبین

Livid color of the petraia, Abbiezzi Silvia, Italy

Via l 'envy, Amato Michele, Italy

Please have a seat! Armoni Marco, Italy

the winner? Blessed Simone, Italy

Envy husband, Cakmak Huseyin, Cyprus

Envy for Chiara Ferragni, Cardenia Alessio, Italy

Untitled, Cattoni Ernesto, Italy

For a touch of envy, D'Agostino Marco, Italy

Fashion, David Evzen, Czech Republic

Untitled, Figueroa Turcios Omar, Spain

3 to 2 !, Finocchioli Fabio, Italy

Untitled, Gallinelli Valentina and Ricci Franco, Italy

The top hat and the eye of envy, Gomes Claudio Antonio, Brazil

The shadow of envy, Gomes Claudio Antonio, Brazil

Departure, Gumus Musa, Turkey

Flower, Gumus Musa, Turkey

Male envy, Katz Ilya,

Untitled, Kazanchev Konstantin, Ukraine

Eye & envy, Khalil Raed, Belgium

Who gave me the ladder ?, Maggi Emanuela, Italy

Untitled, Mihatov Mojmir, Croatia

Disruptive laughter, Mitrano Annalisa, Italy

Pedestal, Momot Valery, Ukraine

The garden of anomalous envious people, Musi Anna, Italy

Requiem - Salieri vs Mozart, Naselli Giuseppe, Italy

Bone, Oketic Radko, Slovenia

Untitled, Portinari Franco, Italy

Neighbors Envy, Provijn Stefaan, Belgium

Envy, Radin Anatoly, Russia

Why do you run like this, Sarchiapone Mimmo, Italy

Envy, Sulaj Agim, Italy

Envy, Sunnerberg Constantin, Belgium

More beautiful eyes, Tessarolo Sergio, Italy

Untitled, Trojano Lucio, Italy

Untitled, Zapata Mora Angel Ramiro, Colombia

“Luigi Mari Award”, dedicated to the caricature portrait of famous people

Francis Ford Coppola, Argote Luis Angel, Spain

Raffaella Carrà, Benini Claudio, Italy

Ennio Morricone, Bruzzone Emiliano, Italy

Battiato 80, Corona Marco, Italy

Marilyn Monroe, Cotogno Fabrizio, Italy

Sophia Loren, Cotogno Fabrizio, Italy

Maradona, D'Agostino Marco, Italy

Dante, D'Agostino Marco, Italy

The portrait of Oscar Wilde, Fanelli Stefano, Italy

El Papa Francisco, Figueroa Turcios Omar, Spain

Angela Merkel, Figueroa Turcios Omar, Spain

Untitled, Fuentes Carlos David, Cuba

Marie Curie, Garcia Vivancos David, Spain

Dante, Gazzola Lorenzo, Italy

Will Smith, Ghanaat Ali, Iran

Untitled, Karan Filip, Serbia

Dollars family, Katz Ilya,

Einstein, Khalil Raed, Belgium

Three aces, Lareo Manuel, Spain

Neri Marcoré, Leoni Patrizia, Italy

Pope Francis, Leoni Patrizia, Italy

Untitled, Martignon Carlo,, Italy

Gerard Depardieu, Mata Tamayo Ivan, Spain

Nelson Mandela, Mata Tamayo Ivan, Spain

Sigmund Freud, Merlin Giorgia, Italy

Picasso, Momot Valery, Ukraine

Borges, Moradzadeh Hadis, Iran

Napoleon Bonaparte, Prcaro Girolamo, Italy

Einstein, Provijn Stefaan, Belgium

Raffaella Carrà, Sanz Asier, Spain

Mick Jagger, Sanz Asier Spain

Cristiano, Spadari Marco, Italy

Vincent Van Gogh, Zanin Maria Irene, Italy

Mahatma Gandhi, Zapata Mora Angel Ramiro, Colombia

Franco Battiato, Zorzan Massimiliano, Italy

Mario Draghi, Zorzan Massimiliano, Italy

Tension, Zuriato Filippo, Italy

منبع

............................................................

Instagram cartoonmag:CLICK

Facebook cartoonmag:CLICK

Telegram cartoonmag:CLICK

Facebook Abbas Naaseri:CLICK

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز