امروز : سه شنبه, 31 فروردين 1400

shahre-hoshmand         

:::

new pic cartoonmagjury22cuba

= 1400/01/19 =

هیات داوران بیستمین و دومین دوسالانه طنز گرافیکی کوبا / 2021

_________________________________________

  Arístides Hernández Guerrero, Ares. Cuba. Presidente / President

  Liza Donnelly, Estados Unidos.

  María Caridad Sao Rodríguez, Cuba.

  Isel Chacón, Cuba.

  Iván Lira, Venezuela.

  Massoud Shojai Tabatabai, Irán.

  Luis Reinier Enrique Torres, Luirri. Cuba.

6 Jurado Massoud Shojai Tabatabai

از ایران سید مسعود شجاعی طباطبایی در جمع داوران این دوره جشنواره قرار دارد

مجله ی کارتون برای جناب شجاعی طباطبایی آرزوی موفقیت دارد

............................................................

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز