امروز : شنبه, 10 آبان 1399

shahre-hoshmand         

:::

= 99/07/13 =

کینو؛ کارتونیست بزرگ جهان درگذشت

_________________________________________

.............................................................

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز