امروز : چهارشنبه, 06 بهمن 1400

90/12/21= = = = سپیده انجم روز نفر اول جایزه wow cartoon مخصوص زنان کارتونیست

سپیده انجم روز نفر اول جایزه wow cartoon مخصوص زنان کارتونیست

=========================================================

موضوع:

به نمایش گذاشتن نظر اجتماعی یک زن در مورد مسائل روز دنیا

393 کارتون زنان هنرمند 41 کشور

Sepideh Anjomrooz (Iran) نفر اول

Nicola Milan (Australia ) نفر دوم

Elena Ventura (Australia) نفر سوم

=========================================================

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز