امروز : سه شنبه, 29 خرداد 1403

shahre-hoshmand         

:::

 

لیست شرکت کنندگان جشنواره بین المللی Andromeda / ایتالیا / 2016

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Section Cartoon Comics:
Andrea Righi, Italy
Antonio Tapia, Peru
Carlotta Scalabrini, Italy
Caterina Balestra, Italy
Francesco Marasco, Italy
Grzegorz Weigt, Poland
Leonardo Altieri, Italy
Marco Dianti, Italy
Matteo Guadagnini, Italy
Matteo Paolelli, Italy
Mattia Franceschini, Italy
Paolo De Capite, Italy
Paola Purpura, Italia
Riccardo Fortuna, Italia
Simone Bacco, Italia
Xinlei Wang, China
Yoshiko Kubota, Italia

Section Satire and Humor: 
Atefeh Yaryan, Iran
Afri Diyansyah, Indonesia
Agnese Tommassetti, Italy
Aleksey Kivokurtsev, Russia
Alexander Dubovsky, Ukraina
Alexandar Petrikanovic, Serbia
Alexandr Pshenyanikov, Ukraina
Alfredo Martirena Hernandez, Cuba
Alfio Liotta, Italy
Alla & Chavadar Georgievi, Bulgaria
Amen Hamonangan, Indonesia
Amir Dehghan, Iran
Anatolily Stankulov, Bulgaria
Andrea Corazzin, Italy
Andrea Gatti, Italy
Andrea Pecchia, Italy
Andrei Popov, Russia
Andrey Klimoiv, Russia
Angel Boligàn Corbo, Cuba
Angel Ramiro Zapata Mora, Colombia
Angelo Campaner, Italy
Antonio Santos, Portugal
Athos Toscareghi, Italy
Ba Bilig, China
Bayram Hajizadeh, Azerbaijan
Behnam Akharbin, Iran
Bernard Bouton, France
Boris Eremburg, Israel
Borislav Stankovic, Serbia
Bossens Philippe, Belgium
Cai Wedong, China
Carlo Passalacqua, Italia
Carlos Trumer, Venezuela
Castaing Fred, France
Cèsar Rodriguez, Portugal
Ciosu Constantin, Romania
Christian Galli, Italy
Christo Komarnitski, Bulgaria
Constantin Pavel, Romania
Costantin Sunnerberg, Belgium
Damir Novak, Croatia
Daniel Sahade, Japan
Darko Drljevic, Montenegro
Davide Ceccon, Italy
Delfino Flores Garcìa Mino, Mexico
Didie Sdri Widiyanta, Indonesia
Dimitri Timofeichev, Russia
Djoko Susilo, Ukraina
Doddy Iswahyudi, Indonesia
Doru Axinte, Romania
Elena Ospin, Colombia
Elisa Zanoni, Italy
Emanuele Benetti, Italy
Emanuele Del Rosso, Italy
Emilio Isca, Italy
Emilio Martinez, Spain
Eric Peter Van der Wal, Germany
Eugenio Saint Pierre, Italy
Fabio Magnasciutti, Italy
Fahimeh Zabihi, Iran
Fakhredin Dostmohamad, Iran
Fatih Aksular, Turkey
Firuz Kutal, Norway/Turkey
Francesco Marasco, Italy
Franco Donarelli, Italy
Friedrich Tasser, Italy
Gabriele Corvi, Italy
George Licurici, Romania
Gergely Bacsa, Hungary
Giancarlo Coino, Italy
Gianni Audisio, Italy
Giselle Escandòn Silva, Colombia
Gianlorenzo Ingrami, Italy
Giuliano Rossetti, Italy
Guido Ravanelli, Italy
Helder Teixeira Pelaja, Portugal
Helmut Jacek, Germany
Horia Crisan & Bogdan Petry, Romania
Igor Smirnov, Russia
Igor Varchenko, Russia
Izabela Kovalska Wieczorek, Poland
Javad Takjoo, Iran
Jing Shan Li, China
Jitet Kustana, Indonesia
Joao Bosco Jaco de Azevedo, Brazil
Josè Traghetti, Argentina
Julio Angel Carriòn Cueva, Peru
Juniore Lopes, Brazil
Kaan Saatci, Turkey
Kbar Torabpur, Iran
Kononov Dmitri, Russia
Konstantin Kazanchev, Ukraina
Leslie Ricciardi, Uruguay
Lido Contemori, Italy
Luc Desmeeker, Belgium
Luciano Marini, Italy
Luis Mendiguren Tarres, Spain
Mahboob Pakdel, Iran
Mahdieh Sabbagh Kar, Iran
Manoj Chopra, India
Marabu, Hungary
Marcin Boandarowicz, Poland
Marco d’Agostino, Italy
Marco De Angelis, Italy
Mariagrazia Quaranta, Italy
Maurizio Minoggio, Italy
Mehmet Zeber, Turkey
Mikhail Zlatkozsky, Russia
Mohammad Saman, Iran
Mojtaba Heidarpanah, Iran
Musa Gumus, Turkey
Nikola Listes, Croatia
Nurullah Sunzek, Turkey
Oleg Dergachov, Canada
Oleksandr Kovtun, Uraina
Omar Zevallos, Peru
Orlando Quellar, Colombia
Pavel Matuška, Czech Republic
Pedro Molina, Nicaragua
Pietro Vanessi, Italy
Ramiro Zardoya Sanchez, Cuba
Raul Fernando Zuleta, Colombia
Raul Grisales Guaico, Colombia
Reinaldo Pagan Avila, Spain
Reza Rahimi, Iran
Roman Kubec, Czech Republic
Sajad Rafeei, Iran
Sergey V. Sokolov, Russia
Silvano Mello, Brazil
Sofia Bronson, France
Spiro Radulovic, Serbia
Sunshenying Sun, China
Trayko Popov, Bulgaria
Valentin Druzhinin, Russia
Vladimir Kazanevsky, Ukraina
Vladimir Nenashev, Russia
Vladimir Pavlik, Slovakia
Walter Toscano, Peru
Yoemnis Batista Del Toro, Cuba

.............................................................

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز