امروز : چهارشنبه, 02 اسفند 1402

shahre-hoshmand         

92/05/22= = = = = = = = بارش نهمین شماره نشریه طنز و کاریکاتور برف در یزد


بارش نهمین شماره نشریه طنز و کاریکاتور برف در یزد

====================================================

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:عبدالمجید معنوی

سردبیر: احمد جعفری

دبیر سرویس کاریکاتور: سمانه نیسانی

همکاران نهمین شماره:
پیام پرورفلاح, مجتبی حیدر پناه, نگین نقیه, ریحانه کریمیان, سمانه نیسانی

نویسندگان:

سید محمد رضا آقایی میبدی,عباس گلرسان, وحید شیخ احمد صفاری, روح ا.. امامی, محسن عالم زاده , سید محمد رضا آقایی , حسین معلم, محمد رضا باقی آبادی, معین قفقازی, سید فضل ا.. طباطبایی ندوشن (امید ),حمید رضا عمادی

صفحه آرایی:

نوید جعفری

====================================================

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز