امروز : پنج شنبه, 31 مرداد 1398
    ads    das    dsad    
:::

16 cartoonmag desktop 1398 410hoze

aa mosabeghat97marz

نخستین جشنواره چهل سال مرز امن / کرمانشاه

موضوع:

مرز و ...

مهلت ارسال:

20 مرداد 1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat9712264

هشتمین دوسالانه کارتون “DE GEUS” بلژیک / 2019

موضوع:

انسان و اختراعات

مهلت ارسال:

24 مرداد ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97salon19

مسابقه کارتون SALON STRIPA بلگراد

موضوع:

آزاد

مهلت ارسال:

24 مرداد ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97kabed

جشنواره کارتون liver health awareness  هند

موضوع:

زمان برای کبد نیست

مهلت ارسال:

24 مرداد ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97Smileanapa

جشنواره بین المللی"Smileanapa"روسیه/2019

موضوع:

فساد

مهلت ارسال:

24 مرداد 1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97Mobility Cartoon

مسابقه بین المللی Mobility Cartoon بلژیک / 2019

موضوع:

اتوبوس در بروکسل

مهلت ارسال:

29 مرداد ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97umut19

مسابقه بین المللی کارتونUmut Foundation  ترکیه / 2019

موضوع:

خلع سلاح فردی

مهلت ارسال:

1  شهریور 1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97woman

جشنواره بین المللی کارتون Women Award فرانسه

موضوع:

تغییرات آب و هوایی

برابری

مهلت ارسال:

9 شهریور 1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97CAKOVEC19

مسابقه  کارتون ČAKOVEC کرواسی / 2019

موضوع:

آب

مهلت ارسال:

10  شهریور 1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97Braila19

چهاردهمین جشنواره کارتون BRAILA رومانی / 2019

موضوع:

خنده ( کارتون هایی که باعث خنده شوند)

مهلت ارسال:

11  شهریور 1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97zedjang

جشنواره بین المللی ضد جنگ صربستان/ 2019

موضوع:

ضد جنگ

مهلت ارسال:

14 شهریور ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست و اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat975colombia

مسابقه کارتون  NOTICARTUN COLOMBIA

موضوع:

کارتون: بازی های المپیک، المپیک و ورزش

کاریکاتور: ISMAEL ROLDÁN

مهلت ارسال:

17 شهریور ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97animal19

چهارمین مسابقه کارتون حیوانات / بلگراد / 2019

موضوع:

کودکان و حیوانات

مهلت ارسال:

19 شهریور ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97rendon19

جشنواره CARTOONRENDON کلمبیا/ 2019

موضوع:

1-کارتون: دنیای جدید

2-کاریکاتور: JAIME GARZÓN FORERO

3-آزاد

مهلت ارسال:

23  شهریور 1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97tanzromani

جشنواره بین المللی کارتون های مطبوعاتی رومانی / 2019

موضوع:

کارتون های مطبوعاتی

مهلت ارسال:

24  شهریور 1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97klas19

مسابقه بین المللی"Aleksandar Klas" / 2019

موضوع:

آزاد

مهلت ارسال:

24  شهریور 1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97olens19

جشنواره سالانه ی کارتون "اولنس کارتوناله" بلژیک / 2019

موضوع:

گاو تا کیف چرمی، کفش چرمی و ...

مهلت ارسال:

29 شهریور ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97scomix19

جشنواره بین المللی کارتون S-CooMix ایتالیا / 2019

موضوع:

من ربات هستم

مهلت ارسال:

24 شهریور ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97cfr19

جشنواره بین المللی کارتون Erasmus هلند

موضوع:

دوستی (بین مردم فرهنگ های مختلف)

مهلت ارسال:

9 مهر ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97hasharat

جشنواره ملی کارتون انسان و حشرات / شیراز

موضوع:

حشره، پشه، حشره کش، انسان و حشره،

حشره و بیماری، حشره و علم و...

مهلت ارسال:

10 مهرماه 1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97tolentino19

دوسالانه هنر طنز Tolentino  ایتالیا- 2019

موضوع:

کارتون: نفرت

کاریکاتور: شخصیت های برجسته

مهلت ارسال:

12 مهر ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97fartoon

سومین جشنواره بین المللی FARTOON پرتغال

موضوع:

اروپا و پدیده ی مهاجرت

مهلت ارسال:

12 مهر ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat973qudsturky

مسابقه کارتون "بیت المقدس، میراث ما"ترکیه / 2019

موضوع:

بیت المقدس، میراث ما

مهلت ارسال:

19 مهر ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97bcf3

نمایشگاه بین المللی کارتون BCF3 اندونزی / 2019

موضوع:

ذهن برنده

مهلت ارسال:

3 آبان ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97karpik19

فراخوان جشنواره کارتون karpik لهستان / 2019

موضوع:

ماهی، ماهیگیری و ...

مهلت ارسال:

9 آذر ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97t11

یازدهمین مسابقه بین المللی کارتون توریسم ترکیه / 2019

موضوع:

فرودگاه

مهلت ارسال:

10 دی 1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

.

11chelegi