امروز : چهارشنبه, 26 خرداد 1400

shahre-hoshmand         

:::

aa mosabeghat97Talide21

مسابقه بین المللی کارتون Talide  آلمان 2021

موضوع:

فساد و توسعه

مهلت ارسال:

10 خرداد 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97mask

جشنواره بین المللی کارتون Zielona Góra  / لهستان

موضوع:

ماسک / نقاب

مهلت ارسال:

10 خرداد 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat9715boco

پانزدهمين جشنواره بین المللی کارتون BUCOVINA رومانی

موضوع:

رنگ ها

مهلت ارسال:

10 خرداد 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97z4u

چهارمین مسابقه بین المللی کارتون Dzhmelyk اکراین

موضوع:

زنبور

مهلت ارسال:

10 خرداد 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat9716

هفتمین مسابقه بین المللی کارتون HiTHi  کوزو

موضوع:

خرافات / آزاد

مهلت ارسال:

23 خرداد 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97oscarfest1321

نمایشگاه بین المللی کارتون Osckarfest کرواسی / 2021

موضوع:

برقراری ارتباط در جزیره ای دور افتاده

مهلت ارسال:

25 خرداد 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97pira21

چهل و هشتمین نمایشگاه بین المللی طنز پیراسیکابا برزیل

موضوع:

بازی های المپیک / آزاد

مهلت ارسال:

30 خرداد 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97rahrussia

مسابقه بین المللی کارتون ایمنی راه  روسیه / 2021

موضوع:

ایمنی جاده و سفر

مهلت ارسال:

30 خرداد 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97book5

فراخوان پنجمین دوسالانه بین المللی "کارتون کتاب"

موضوع:

کتاب

مهلت ارسال:

31 خرداد 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97zeyton10

دهمین جشنواره بین المللی کارتون OLIVE  زیتون قبرس 

موضوع:

زیتون / آزاد

مهلت ارسال:

 09  تیر 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97sky

جشنواره بین المللی کارتون Novomestsky Osten / اسلواکی

موضوع:

رادیو و تلویزیون

مهلت ارسال:

9 تیر 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97ffp

جشنواره کارتون فکس برای صلح ایتالیا / 2021

موضوع:

صلح، تحمل، مبارزه با هر نوع از نژادپرستی و...

مهلت ارسال:

9 تیر 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97bugia

مسابقه بین المللی کارتون accademia bugia ایتالیا

موضوع:

سفر

مهلت ارسال:

10 تیر 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97afrighakenya

جشنواره بین المللی کارتون خاموشی سلاح ها- کنیا

موضوع:

خاموشی سلاح ها در آفریقا

مهلت ارسال:

10 تیرماه  1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat9714

اولین نمایشگاه بین المللی کارتون ZAGREB کرواسی

موضوع:

لرزه

مهلت ارسال:

10 تیر 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat972es

دومین مسابقه کاریکاتور “Francisco de Quevedo” اسپانیا

موضوع:

چهره Francisco de Quevedo and Villegas

مهلت ارسال:

25  تیر 1399

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat9715

جشنواره بین المللی کارتون Caneva Ride ایتالیا/ 2021

موضوع:

از چاله به چاه

مهلت ارسال:

26 تیر 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97112021

یازدهمین دوسالانه کارتون "Masters of Caricature" بلغارستان

موضوع:

موزه

مهلت ارسال:

9 مرداد 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat9713

مسابقه ی بین‌المللی کاریکاتور Rakha's  مصر

موضوع:

چهره MoneimRakha

مهلت ارسال:

9  مرداد 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97geus9

نهمین دوسالانه بین المللی کارتون “DE GEUS” بلژیک

موضوع:

استعمار و پایان آن

مهلت ارسال:

19 مرداد 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97ro2120

مسابقه Press Cartoons and Satirical Visual Art

موضوع:

آزاد

مهلت ارسال:

24 مرداد 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97antiwar21

جشنواره بین المللی KRAGUJEVAC ضد جنگ صربستان/ 2021

موضوع:

ضد جنگ

مهلت ارسال:

26 مرداد 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97animal

ششمین مسابقه ANIMAL CARTOON/ بلگراد

موضوع:

شیر

مهلت ارسال:

3 شهریور 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97sicaco21

مسابقه بین المللی کارتون دایجون کره SICACO / 2021

موضوع:

الف :

(titled Untact + Winwin)

ب:

آزاد (المپیک – کودکان و ...)

مهلت ارسال:

9 شهریور 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97ok21

جشنواره سالانه ی کارتون "اولنس کارتوناله" بلژیک

موضوع:

بازدید از موزه

حق محاکمه عادلانه

مهلت ارسال:

22  شهریور  1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97karpik21

جشنواره بین المللی کارتون karpik لهستان / 2021

موضوع:

ماهی، ماهیگیری، ماهیگیر، تور ماهیگیری و...

مهلت ارسال:

8 مهر 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97lividia31

سی و یکمین دوسالانه هنر طنز Tolentino  ایتالیا

موضوع:

کارتون: حسادت

کاریکاتور: شخصیت های برجسته

مهلت ارسال:

19 مهر  1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat9712

مسابقه ی بین‌المللی کارتون ISCF پرتغال / 2021

موضوع:

حق برخورداری از آموزش

مهلت ارسال:

9   آذر 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat9717

مسابقه بین المللی کارتون کلاه خود طلایی - صربستان

موضوع:

سالگرد

مهلت ارسال:

10 دی 1400

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز