امروز : شنبه, 25 خرداد 1398
    ads    das    dsad    
:::

aa mosabeghat97oscarf19

مسابقه بین المللی کارتون Osckarfest کرواسی / 2019

موضوع:

ترافیک در جزیره های بیابانی

مهلت ارسال:

23 خرداد ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت 

----------------------------------------------

aa mosabeghat97medplan11

یازدهمین مسابقه بین المللی کارتون Medplan برزیل/ 2019

موضوع:

خود شیفتگی

مهلت ارسال:

28  خردادماه 1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97marz

نخستین جشنواره چهل سال مرز امن / کرمانشاه

موضوع:

مرز و ...

مهلت ارسال:

30  خرداد 1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97Zyrardow

جشنواره بین المللی کارتون Zyrardów لهستان / 2019

موضوع:

کتان ، کشت کتان و ...

مهلت ارسال:

31 خرداد ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat972prtgh

دومین مسابقه کارتون Fanzeres پرتقال

موضوع:

مردم

مهلت ارسال:

7 تیر ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97limiera15

جشنواره بین المللی طنز  LIMEIRAبرزیل / 2019

موضوع:

آزاد

مهلت ارسال:

9 تیر ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97ukrain19

مسابقه کارتون BEAVERS  اکراین / 2019

موضوع:

توریسم

مهلت ارسال:

10 تیر ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat9718uk

هجدهمین مسابقه کارتون و کاریکاتور "استقلال" اکراین

موضوع:

Vladimir Vysotsky

مهلت ارسال:

10 تیر 1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97kolasin19

مسابقه بین المللی کارتون"Kolašin"مونته نگرو / 2019

موضوع:

مونته نگرو از نگاه کارتونیستها

آزاد

مهلت ارسال:

10 تیر ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

2bugia43

چهل و سومین مسابقه accademia bugia ایتالیا 

موضوع:

دروغ در میان ستارگان

مهلت ارسال:

13 تیرماه 1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97aydin36

مسابقه بین المللی کارتون آیدین دوغان ترکیه / 2019

موضوع:

-آزاد

-بخش ویژه : 

دختران توانمند، آینده قدرتمند

مهلت ارسال:

14  تیر 1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97slovaki9

جشنواره بین المللی کارتون اسلواکی 2019

موضوع:

طنز زندگی است

برابری

مهلت ارسال:

24 تیر 1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97mola39

مسابقه بین المللی"NASREDDIN HODJA"ترکیه /2019

موضوع:

آزاد

مهلت ارسال:

31 تیر ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat9715solin

مسابقه بین المللی کارتون Solin کرواسی / 2019

موضوع:

آزاد

مهلت ارسال:

10 مرداد ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97miks19

مسابقه بین المللی کارتون وکاریکاتور SISAK کرواسی

موضوع:

فیلم / سینما

مهلت ارسال:

14  مرداد 1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست و اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat9712264

هشتمین دوسالانه کارتون “DE GEUS” بلژیک / 2019

موضوع:

انسان و اختراعات

مهلت ارسال:

24 مرداد ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97salon19

مسابقه کارتون SALON STRIPA بلگراد

موضوع:

آزاد

مهلت ارسال:

24 مرداد ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97Mobility Cartoon

مسابقه بین المللی Mobility Cartoon بلژیک / 2019

موضوع:

اتوبوس در بروکسل

مهلت ارسال:

29 مرداد ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97woman

جشنواره بین المللی کارتون Women Award فرانسه

موضوع:

تغییرات آب و هوایی

برابری

مهلت ارسال:

9 شهریور 1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97zedjang

جشنواره بین المللی ضد جنگ صربستان/ 2019

موضوع:

ضد جنگ

مهلت ارسال:

14 شهریور ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست و اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97animal19

چهارمین مسابقه کارتون حیوانات / بلگراد / 2019

موضوع:

کودکان و حیوانات

مهلت ارسال:

19 شهریور ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97olens19

جشنواره سالانه ی کارتون "اولنس کارتوناله" بلژیک / 2019

موضوع:

گاو تا کیف چرمی، کفش چرمی و ...

مهلت ارسال:

29 شهریور ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97scomix19

جشنواره بین المللی کارتون S-CooMix ایتالیا / 2019

موضوع:

من ربات هستم

مهلت ارسال:

24 شهریور ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97cfr19

جشنواره بین المللی کارتون Erasmus هلند

موضوع:

دوستی (بین مردم فرهنگ های مختلف)

مهلت ارسال:

9 مهر ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97tolentino19

دوسالانه هنر طنز Tolentino  ایتالیا- 2019

موضوع:

کارتون: نفرت

کاریکاتور: شخصیت های برجسته

مهلت ارسال:

12 مهر ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat973qudsturky

مسابقه کارتون "بیت المقدس، میراث ما"ترکیه / 2019

موضوع:

بیت المقدس، میراث ما

مهلت ارسال:

19 مهر ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97karpik19

فراخوان جشنواره کارتون karpik لهستان / 2019

موضوع:

ماهی، ماهیگیری و ...

مهلت ارسال:

9 آذر ماه  1398

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

.

11chelegi