امروز : شنبه, 01 آبان 1400

shahre-hoshmand         

جشنواره حوزه هنری خراسان شمالی/ چهارمین دوره

 

چهارمین جشنواره کشوری کاریکاتور حوزه هنری استان خراسان شمالی

توسط این حوزه و با موضوع زندگی شیرین با هدف تولید و خلق آثار ارزشمند و فاخر در این موضوع برگزار گردید.

آمار شرکت کنندگان:

179 هنرمند

458 اثر موضوعی

531 اثر آزاد

محل برگزاری:

پاییز 1392- بجنورد

کاتالوگ: 148 صفحه گلاسه چهار رنگ در ابعاد 17.5 در 16.5 سانتیمتر و در تیراژ 1000 نسخه منتشر شد

مجری: ناصری (مجله ی کارتون)

جشنواره حوزه هنری خراسان شمالی/ چهارمین دوره

 

 

چهارمین جشنواره کشوری کاریکاتور حوزه هنری استان خراسان شمالی

توسط این حوزه و با موضوع زندگی شیرین با هدف تولید و خلق آثار ارزشمند و فاخر در این موضوع برگزار گردید.

آمار شرکت کنندگان:

179 هنرمند

458 اثر موضوعی

531 اثر آزاد

محل برگزاری:

پاییز 1392- بجنورد

کاتالوگ: 148 صفحه گلاسه چهار رنگ در ابعاد 17.5 در 16.5 سانتیمتر و در تیراژ 1000 نسخه منتشر شد

مجری: ناصری (مجله ی کارتون)

جشنواره حوزه هنری خراسان شمالی/ چهارمین دوره

 

 

چهارمین جشنواره کشوری کاریکاتور حوزه هنری استان خراسان شمالی

توسط این حوزه و با موضوع زندگی شیرین با هدف تولید و خلق آثار ارزشمند و فاخر در این موضوع برگزار گردید.

آمار شرکت کنندگان:

179 هنرمند

458 اثر موضوعی

531 اثر آزاد

محل برگزاری:

پاییز 1392- بجنورد

کاتالوگ: 148 صفحه گلاسه چهار رنگ در ابعاد 17.5 در 16.5 سانتیمتر و در تیراژ 1000 نسخه منتشر شد

مجری: ناصری (مجله ی کارتون)

سومین جشنواره کشوری کاریکاتور حوزه هنری استان خراسان شمالی ..

سومین جشنواره کشوری کاریکاتور حوزه هنری استان خراسان شمالی

توسط این حوزه و با موضوع جنگ نرم با هدف تولید و خلق آثار ارزشمند و فاخر در این موضوع برگزار گردید.

آمار شرکت کنندگان:

173 هنرمند

575 اثر

محل برگزاری:

پاییز  1391- بجنورد

کاتالوگ: 100 صفحه گلاسه چهار رنگ در ابعاد 17.5 در 16.5 سانتیمتر و در تیراژ 1000 نسخه منتشر شد

مجری: ناصری (مجله ی کارتون)

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز