امروز : دوشنبه, 17 مرداد 1401

shahre-hoshmand         

جشنواره کارتون شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 

اولین جشنواره سراسری کارتون شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
با هدف و موضوع اهمیت و نقش خطوط لوله در انتقال سریع و ایمن فراورده های نفتی
بسفارش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
آمار شرکت کنندگان:
128 هنرمند
324 اثر
محل برگزاری:
زمستان 1393- تهران
کاتالوگ: 88 صفحه گلاسه چهار رنگ در ابعاد 16.5 در 16.5 سانتیمتر و در تیراژ 1000 نسخه منتشر شد
مجری: ناصری (مجله ی کارتون)

جشنواره کارتون شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 دانلود pdf کاتالوگ اولین جشنواره سراسری کارتون شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران / 1393/ کلیک کنید

 

اولین جشنواره سراسری کارتون شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
با هدف و موضوع اهمیت و نقش خطوط لوله در انتقال سریع و ایمن فراورده های نفتی
بسفارش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
آمار شرکت کنندگان:
128 هنرمند
324 اثر
محل برگزاری:
زمستان 1393- تهران
کاتالوگ: 88 صفحه گلاسه چهار رنگ در ابعاد 16.5 در 16.5 سانتیمتر و در تیراژ 1000 نسخه منتشر شد
مجری: ناصری (مجله ی کارتون)

جشنواره کارتون شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 

اولین جشنواره سراسری کارتون شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
با هدف و موضوع اهمیت و نقش خطوط لوله در انتقال سریع و ایمن فراورده های نفتی
بسفارش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
آمار شرکت کنندگان:
128 هنرمند
324 اثر
محل برگزاری:
زمستان 1393- تهران
کاتالوگ: 88 صفحه گلاسه چهار رنگ در ابعاد 16.5 در 16.5 سانتیمتر و در تیراژ 1000 نسخه منتشر شد
مجری: ناصری (مجله ی کارتون)

دومین جشنواره بین المللی کارتون و کاریکاتور مجله ی کارتون

 

دومین جشنواره بین المللی کارتون و کاریکاتور مجله ی کارتون

 برای ترویج فرهنگ بومی استان با موضوع چهره ی یکی از اساتید موسیقی مقامی استان و موضوع فرهنگ استان بصورت شخصی برگزار گردید.

آمار شرکت کنندگان:
142 هنرمند
258 اثر
تعداد کشورها:
37 کشور
محل برگزاری:
بهار 1393- بجنورد
کاتالوگ: 136 صفحه گلاسه چهار رنگ در ابعاد 17.5 در 16.5 سانتیمتر و در تیراژ 2000 نسخه منتشر شد

 

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز