امروز : دوشنبه, 17 مرداد 1401

shahre-hoshmand         

سومین جشنواره بین المللی کاریکاتور بورس و اوراق بهادار

 

سومین جشنواره بین المللی کاریکاتور بورس و اوراق بهادار (تهران) / 1393

جهت بخش ویژه هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
بسفارش سازمان بورس و اوراق بهادار ایران
آمار شرکت کنندگان:
128 هنرمند
411 اثر
تعداد کشورها:
36 کشور
محل برگزاری:
تابستان 1393- تهران
کاتالوگ: -
مجری: زنگی (سابا گرافیک) با همکاری ناصری (مجله ی کارتون)

سومین جشنواره بین المللی کاریکاتور بورس و اوراق بهادار

سومین جشنواره بین المللی کاریکاتور بورس و اوراق بهادار (تهران) / 1393

جهت بخش ویژه هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
بسفارش سازمان بورس و اوراق بهادار ایران
آمار شرکت کنندگان:
128 هنرمند
411 اثر
تعداد کشورها:
36 کشور
محل برگزاری:
تابستان 1393- تهران
کاتالوگ: -
مجری: زنگی (سابا گرافیک) با همکاری ناصری (مجله ی کارتون)

سومین جشنواره بین المللی کاریکاتور بورس و اوراق بهادار

 

سومین جشنواره بین المللی کاریکاتور بورس و اوراق بهادار (تهران) / 1393

جهت بخش ویژه هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
بسفارش سازمان بورس و اوراق بهادار ایران
آمار شرکت کنندگان:
128 هنرمند
411 اثر
تعداد کشورها:
36 کشور
محل برگزاری:
تابستان 1393- تهران
کاتالوگ: -
مجری: زنگی (سابا گرافیک) با همکاری ناصری (مجله ی کارتون)

جشنواره کارتون شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 

اولین جشنواره سراسری کارتون شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
با هدف و موضوع اهمیت و نقش خطوط لوله در انتقال سریع و ایمن فراورده های نفتی
بسفارش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
آمار شرکت کنندگان:
128 هنرمند
324 اثر
محل برگزاری:
زمستان 1393- تهران
کاتالوگ: 88 صفحه گلاسه چهار رنگ در ابعاد 16.5 در 16.5 سانتیمتر و در تیراژ 1000 نسخه منتشر شد
مجری: ناصری (مجله ی کارتون)

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز