امروز : دوشنبه, 17 مرداد 1401

shahre-hoshmand         

جشنواره کارتون آل سقوط/حوزه هنری

 

جشنواره کشوری کارتون آل سقوط با محوریت شهدای فاجعه منا و جنایات رزیم آل سعود و تولید و خلق آثار ارزشمند و فاخر به سفارش حوزه هنری خراسان شمالی و موسسه فرهنگی هنری مطالعات جبهه فرهنگی در این موضوع برگزار گردید.
آمار شرکت کنندگان:
114 هنرمند
475 اثر
محل برگزاری:
پاییز 1394- بجنورد
کاتالوگ: 116 صفحه گلاسه چهار رنگ در ابعاد 22 در 22 سانتیمتر و در تیراژ 1000 نسخه منتشر شد
مجری: ناصری (مجله ی کارتون)

جشنواره کارتون آل سقوط/حوزه هنری

 

 

 

جشنواره کشوری کارتون آل سقوط با محوریت شهدای فاجعه منا و جنایات رزیم آل سعود و تولید و خلق آثار ارزشمند و فاخر به سفارش حوزه هنری خراسان شمالی و موسسه فرهنگی هنری مطالعات جبهه فرهنگی در این موضوع برگزار گردید.
آمار شرکت کنندگان:
114 هنرمند
475 اثر
محل برگزاری:
پاییز 1394- بجنورد
کاتالوگ: 116 صفحه گلاسه چهار رنگ در ابعاد 22 در 22 سانتیمتر و در تیراژ 1000 نسخه منتشر شد
مجری: ناصری (مجله ی کارتون)

جشنواره کارتون آل سقوط/حوزه هنری

 

جشنواره کشوری کارتون آل سقوط با محوریت شهدای فاجعه منا و جنایات رزیم آل سعود و تولید و خلق آثار ارزشمند و فاخر به سفارش حوزه هنری خراسان شمالی و موسسه فرهنگی هنری مطالعات جبهه فرهنگی در این موضوع برگزار گردید.
آمار شرکت کنندگان:
114 هنرمند
475 اثر
محل برگزاری:
پاییز 1394- بجنورد
کاتالوگ: 116 صفحه گلاسه چهار رنگ در ابعاد 22 در 22 سانتیمتر و در تیراژ 1000 نسخه منتشر شد
مجری: ناصری (مجله ی کارتون)

جشنواره کارتون حوزه هنری خراسان شمالی/ ششمین دوره

 

ششمین جشنواره کشوری کارتون حوزه هنری استان خراسان شمالی توسط این حوزه و با موضوع ایران آینده با نگاهی به سند چشم انداز ایران 1404 و تولید و خلق آثار ارزشمند و فاخر در این موضوع برگزار گردید.
آمار شرکت کنندگان:
132 هنرمند
356 اثر
محل برگزاری:
شهریور 1394- بجنورد
کاتالوگ: 106 صفحه فابریانو چهار رنگ در ابعاد 22 در 22 سانتیمتر و در تیراژ 1000 نسخه منتشر شد
مجری: ناصری (مجله ی کارتون)

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز