امروز : سه شنبه, 29 خرداد 1403

shahre-hoshmand         

دهمین جشنواره کشوری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری استان خراسان شمالی

Pic 2 cartoonmag10hozenatayej

دهمین جشنواره کشوری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری استان خراسان شمالی توسط این حوزه و با موضوع جوان ایرانی با محوریت جوان ایرانی؛ مومن، مستقل،آزاد، دانش پژوه، عدالت خواه، مبارز با فساد و... در بخش کارتون و چهره ی استاد بهمن عبدی در بخش کاریکاتور  و تولید و خلق آثار ارزشمند و فاخر در این موضوع برگزار گردید.


آمار شرکت کنندگان:
160 هنرمند
563 اثر
محل برگزاری:
آبان 1398- بجنورد
کاتالوگ: 88 صفحه فابریانو چهار رنگ در ابعاد 21 در 21 سانتیمتر و در تیراژ 1000 نسخه منتشر شد
مجری: ناصری (مجله ی کارتون)

دهمین جشنواره کشوری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری استان خراسان شمالی

davaran10salane

دهمین جشنواره کشوری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری استان خراسان شمالی توسط این حوزه و با موضوع جوان ایرانی با محوریت جوان ایرانی؛ مومن، مستقل،آزاد، دانش پژوه، عدالت خواه، مبارز با فساد و... در بخش کارتون و چهره ی استاد بهمن عبدی در بخش کاریکاتور  و تولید و خلق آثار ارزشمند و فاخر در این موضوع برگزار گردید.


آمار شرکت کنندگان:
160 هنرمند
563 اثر
محل برگزاری:
آبان 1398- بجنورد
کاتالوگ: 88 صفحه فابریانو چهار رنگ در ابعاد 21 در 21 سانتیمتر و در تیراژ 1000 نسخه منتشر شد
مجری: ناصری (مجله ی کارتون)

نهمین جشنواره کشوری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری استان خراسان شمالی

hoze9davaran

 

نهمین جشنواره کشوری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری استان خراسان شمالی توسط این حوزه و با موضوع روزی حلال با محوریت روزی حلال و آثار مثبت آن در زندگی فردی و اجتماعی و... در بخش کارتون و چهره ی استاد جواد علیزاده در بخش کاریکاتور  و تولید و خلق آثار ارزشمند و فاخر در این موضوع برگزار گردید.

آمار شرکت کنندگان:
170 هنرمند
542 اثر
محل برگزاری:
شهریور 1397- بجنورد
کاتالوگ: 112 صفحه فابریانو چهار رنگ در ابعاد 21 در 21 سانتیمتر و در تیراژ 1000 نسخه منتشر شد
مجری: ناصری (مجله ی کارتون)

جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی/همه مسولیم/هشتمین دوره/ 1396

 

هشتمین جشنواره کشوری کارتون حوزه هنری استان خراسان شمالی توسط این حوزه و با موضوع همه مسولیم با محوریت حمایت از تولید داخلی و مبارزه با قاچاق کالا و ... و تولید و خلق آثار ارزشمند و فاخر در این موضوع برگزار گردید.
آمار شرکت کنندگان:
139 هنرمند
501 اثر
محل برگزاری:
شهریور 1396- بجنورد
کاتالوگ: 124 صفحه فابریانو چهار رنگ در ابعاد 21 در 21 سانتیمتر و در تیراژ 1000 نسخه منتشر شد
مجری: ناصری (مجله ی کارتون)

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز