امروز : جمعه, 08 مهر 1401

shahre-hoshmand         

نمایش # 
عنوان نمایش از %s
= = = = = 96/05/28 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / محمدعلی رجبی : برگزاری مستمر و منظم جشنواره کاریکاتور خراسان شمالی الگوی سایر جشنواره‌ها است 28 مرداد 1396
= = = = = 96/05/28 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / حمید قالیجاری : برگزاری ورک‌شاپ سطح جشنواره سراسری کاریکاتور خراسان شمالی را ارتقا می‌دهد 28 مرداد 1396
= = = = = 96/05/28 = = = = = لیست شرکت کنندگان ایرانی جشنواره بین المللی کارتون YMITTOS / یونان / 2017 28 مرداد 1396
= = = = = 96/05/28 = = = = = هیات داوران نوزدهمین جشنواره بین المللی کارتون KRAGUJEVAC ضد جنگ صربستان/ 2017 28 مرداد 1396
= = = = = 96/05/28 = = = = = تمدید شد / چهارمین مسابقه بین المللی کارتون "Aleksandar Klas" صربستان / 2017 28 مرداد 1396
= = = = = 96/05/25 = = = = = گالری آثار نمایشگاه کارتون علیرضا پاکدل در خانه کاریکاتور 25 مرداد 1396
= = = = = 96/05/25 = = = = = نمایشگاه آثار محمد صالح رزم حسینی در رفسنجان 25 مرداد 1396
= = = = = 96/05/25 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / سید مسعود شجاعی طباطبایی : ضرورت افزایش حمایت نهادهای فرهنگی از جشنواره سراسری کاریکاتور خراسان شمالی 25 مرداد 1396
= = = = = 96/05/25 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / مسعود ضیایی زردخشویی: جشنواره سراسری کاریکاتور خراسان شمالی پتانسیل بین‌المللی شدن دارد 25 مرداد 1396
= = = = = 96/05/25 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / محمد حسین نیرومند: ضرورت استفاده از کارتونیست‌های فعال و روزآمد در داوری جشنواره کاریکاتور خراسان شمالی 25 مرداد 1396
= = = = = 96/05/25 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / محمود نظری: ضرورت استفاده از کارتونیست‌های فعال و روزآمد در داوری جشنواره کاریکاتور خراسان شمالی 25 مرداد 1396
= = = = = 96/05/25 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / سجاد رافعی: ضرورت راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره کاریکاتور خراسان شمالی 25 مرداد 1396
= = = = = 96/05/22 = = = = = هیات داوران هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی معرفی شدند 22 مرداد 1396
= = = = = 96/05/22 = = = = = اسامی راه یافتگان به نمایشگاه و کتاب نخستین "جایزه هنری قلب تهران" 22 مرداد 1396
= = = = = 96/05/22 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / استاد محسن نوری نجفی: ارتقای جوایز جشنواره کاریکاتور خراسان شمالی سبب افزایش انگیزه هنرمندان می‌شود 22 مرداد 1396
= = = = = 96/05/22 = = = = = نقد اثر برنده جایزه اول بخش کارتون اولین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران توسط مسعود ضیایی زردخشویی 21 مرداد 1396
= = = = = 96/05/22 = = = = = نقد اثر برنده جایزه اول بخش کاریکاتور اولین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران توسط آرش فروغی 21 مرداد 1396
= = = = = 96/05/22 = = = = = کتابفروشی مجله ی کارتون بروز شد 21 مرداد 1396
= = = = = 96/05/22 = = = = = صفحه مجله ی کارتون در اینستاگرام راه اندازی شد 21 مرداد 1396
= = = = = 96/05/22 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / استاد بهمن عبدی: کاریکاتور در ایران رشته مظلوم و مهجور است 21 مرداد 1396
= = = = = 96/05/22 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / ابوالفضل محترمی: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در کنار جشنواره کاریکاتور سبب ارتقای انگیزه هنرمندان می‌شود 21 مرداد 1396
= = = = = 96/05/22 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / سعید صادقی: ضرورت اختصاص بودجه بیشتر به جشنواره سراسری کاریکاتورخراسان شمالی 21 مرداد 1396
= = = = = 96/05/22 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / محمد محمودی: بخش معرفی چهره‌های ماندگار به جشنواره سراسری کاریکاتور خراسان شمالی اضافه شود 21 مرداد 1396
= = = = = 96/05/18 = = = = = تمدید شد / فراخوان هشتمین جشنواره سراسری کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی / 1396 18 مرداد 1396
= = = = = 96/05/18 = = = = = کاتالوگ PDF دومین مسابقه کارتون حیوانات / بلگراد / 2017 18 مرداد 1396
= = = = = 96/05/18 = = = = = مجتبی حیدرپناه برنده ی جایزه اول چهل و یکمین جشنواره کارتونItalian LIE Championship ایتالیا / 2017 18 مرداد 1396
= = = = = 96/05/16 = = = = = بیستُ چاهار / نمایشگاه کارتون های علیرضا پاکدل در خانه کاریکاتور ایران 16 مرداد 1396
= = = = = 96/05/16 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / جلال پیرمرزآباد: داوری مناسب و اجرای کامل تعهدات، اعتبار جشنواره سراسری کاریکاتور خراسان شمالی است 16 مرداد 1396
= = = = = 96/05/16 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / احمدرضا سهرابی: نظم موجود در جشنواره کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی ستودنی است 15 مرداد 1396
= = = = = 96/05/16 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / علیرضا پاکدل: ضرورت استفاده از کارتونیست‌های جوان در داوری جشنواره سراسری کاریکاتور خراسان شمالی 15 مرداد 1396
= = = = = 96/05/16 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / پیام پورفلاح: لزوم پرداخت هنرمندانه‌تر به موضوعات جشنواره سراسری کاریکاتور خراسان شمالی 15 مرداد 1396
= = = = = 96/05/16 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / محمدعلی خلجی: خراسان شمالی یکی از قطب‌های کاریکاتور کشور است 15 مرداد 1396
= = = = = 96/05/16 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / حامد مرتضوی علوی: نظم و روزآمدی از نقاط قوت جشنواره سراسری کاریکاتور خراسان شمالی است 15 مرداد 1396
= = = = = 96/05/11 = = = = = گزارش تصویری مراسم اختتامیه مسابقه بین المللی کارتون Green Gem چین/ ICACF 2017 11 مرداد 1396
= = = = = 96/05/11 = = = = = تمدید شد / جشنواره بین المللی کارتون Brain Sneezing اسلواکی / 2017 11 مرداد 1396
= = = = = 96/05/11 = = = = = نتایج نهمین مسابقه بین المللی کارتون Medplan برزیل/ 2017 11 مرداد 1396
= = = = = 96/05/11 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / جمال رحمتی: برگزاری منظم و ارائه آثار کیفی؛ عامل موفقیت جشنواره سراسری کاریکاتور خراسان شمالی 11 مرداد 1396
= = = = = 96/05/11 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / احسان گنجی: کارتونیست ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی پویاتر شوند 11 مرداد 1396
= = = = = 96/05/11 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / شهرام رضایی: کاریکاتور راحت‌ترین راه برای بیان ایده‌ها، اندیشه‌ها و افکار است 11 مرداد 1396
= = = = = 96/05/11 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / فرهاد رحیم قراملکی: جشنواره کاریکاتور خراسان شمالی به یک برند معتبر در کشور تبدیل شده است 11 مرداد 1396
= = = = = 96/05/10 = = = = = بخش مسابقات سایت به روز شد 09 مرداد 1396
= = = = = 96/05/08 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / علیرضا ذاکری: تأکید بر استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای ارتقای جشنواره کاریکاتور خراسان شمالی 08 مرداد 1396
= = = = = 96/05/08 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / داریوش مهردلان: برپایی کارگاه‌های آموزشی سبب ارتقای جشنواره کاریکاتور خراسان شمالی می‌شود 08 مرداد 1396
= = = = = 96/05/08 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / مجتبی فیضی: کارتون و کاریکاتور کشور نیازمند حمایت بیشتر است 08 مرداد 1396
= = = = = 96/05/08 = = = = = در حاشیه هشتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / مصطفی ستاریان: اعتبار جشنواره سراسری کاریکاتور خراسان شمالی نظم و تعهد آن است 08 مرداد 1396
= = = = = 96/05/08 = = = = = فراخوان دومین چِلگـی کارتون و کاریکاتور ایران 08 مرداد 1396
= = = = = 96/05/06 = = = = = برندگان و فینالیستهای اولین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران 06 مرداد 1396
= = = = = 96/05/06 = = = = = دوازدهمین جشنواره بین المللی کارتون BRAILA رومانی / 2017 06 مرداد 1396
= = = = = 96/05/06 = = = = = جلسه هماهنگی و برنامه ریزی یازدهمین دوسالانه بین المللی کاریکاتور تهران برگزار شد 06 مرداد 1396
= = = = = 96/05/06 = = = = = نتایج سی و هفتمین مسابقه بین المللی نصرالدین هوجا "NASREDDIN HODJA" ترکیه / 2017 06 مرداد 1396
= = = = = 96/05/06 = = = = = کارگاه دو روزه ی کارتون سعید صادقی در سیرجان 06 مرداد 1396
= = = = = 96/05/06 = = = = = نتایج مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور Philosopher Wang Yangming چین / 2017 06 مرداد 1396
= = = = = 96/05/02 = = = = = کاتالوگ هجدهمین جشنواره بین المللی کارتون Debiut لهستان / 2016 02 مرداد 1396
= = = = = 96/05/01 = = = = = گالری آثار راه یافته به نمایشگاه اولین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران 01 مرداد 1396
= = = = = 96/05/01 = = = = = مجموعه آثار محمد صالح رزم حسینی با موضوع ضد سیگار و قلیان منتشر شد 01 مرداد 1396
= = = = = 96/05/01 = = = = = نتایج هفتمین دوسالانه هنرهای تجسمی استان قم / بخش کارتون و کاریکاتور 01 مرداد 1396
= = = = = 96/05/01 = = = = = داوران بخش کاریکاتور بیست و چهارمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان کرمان / 1396 01 مرداد 1396
= = = = = 96/05/01 = = = = = اولین مسابقه بین المللی کارتون BEAVERS LAUGH Bobritsa اکراین / 2017 01 مرداد 1396
= = = = = 96/05/01 = = = = = سومین مسابقه بین المللی کارتون Global Mobility بلژیک / 2017 01 مرداد 1396
= = = = = 96/05/01 = = = = = هشتمین مسابقه بین المللی Humor and Satirical Customs ایتالیا / 2017 01 مرداد 1396
= = = = = 96/05/01 = = = = = نهمین مسابقه بین المللی کارتون ذهن درخشان مکزیک/ 2017 01 مرداد 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = اضافه شدن ارسال اینترنتی آثار به جشنواره بین المللی کارتون EXILE آلمان / 2017 31 تیر 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = آرشیو کامل جشنواره های تیم مجله ی کارتون بر روی سایت 31 تیر 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = برندگان دومین جشنواره حقوق بشر آمریکایی معرفی شدند 31 تیر 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = استاد جواد علیزاده:جشنواره کاریکاتور خراسان شمالی عرصه کشف استعدادهای جوان است 31 تیر 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = هیات داوران اولین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند 31 تیر 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = اسامی شرکت کنندگان اولین چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران 31 تیر 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = برندگان، PDF کاتالوگ جشنواره و گالری تصاویر اولین جشنواره ملی کارتون مدیریت پسماند ساری/ 1396 31 تیر 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = گالری آثار جشنواره بین المللی کارتون حمل و نقل روسیه / 2016 31 تیر 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = اولین مسابقه بین المللی کاریکاتور Beijing چین/ 2018 31 تیر 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = نهمین مسابقه بین المللی کارتون توریسم ترکیه / 2017 31 تیر 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = یازدهمین جشنواره بین المللی کارتون Fair Play ترکیه / 2017 31 تیر 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = پانزدهمین مسابقه کمیک مرکز طنز veles مقدومیه / 2017 31 تیر 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = اعضاي هيئت مديره ى خانه ى هنرمندان كُرد مشخص شد 31 تیر 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = نتایج مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور ترامپیسم / تهران / 2017 31 تیر 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = گالری آثار نمایشگاه کاریکاتورهای آرش فروغی در خانه کاریکاتور ایران / تهران 31 تیر 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = برندگان ششمین جشنواره بین المللی کارتون زیتون قبرس / 2017 31 تیر 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = هیات داوران سی و هفتمین مسابقه بین المللی نصرالدین هوجا "NASREDDIN HODJA" ترکیه / 2017 31 تیر 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = نتایج جشنواره بین المللی کارتون Cartoo'n'Kite / ایتالیا / 2017 31 تیر 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = نتایج مسابقه بین المللی کارتون Knokke-Heist بلژیک / 2017 31 تیر 1396
= = = = = 96/04/31 = = = = = برگزیدگان اولین مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور مراکش /Morocco 2017 31 تیر 1396
= = = = = 96/03/31 = = = = = فراخوان هشتمین جشنواره سراسری کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی / 1396 31 خرداد 1396
= = = = = 96/03/31 = = = = = روی جلد دویست و هشتاد و هفتمین شماره ماهنامه طنز و کاریکاتور 31 خرداد 1396
= = = = = 96/03/31 = = = = = برندگان سی و چهارمین دوره ی آیدین دوغان / جایزه دوم برای شهرام رضایی 31 خرداد 1396
= = = = = 96/03/31 = = = = = نتایج بیست و هفتمین مسابقه بین المللی کارتون و طنز GURA HUMORULUIرومانی / 2017 31 خرداد 1396
= = = = = 96/03/31 = = = = = مسابقه بین المللی هنرهای تجسمی Americas Latino Eco 31 خرداد 1396
= = = = = 96/03/31 = = = = = اسامی شرکت کنندگان اولین مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور مراکش /Morocco 2017 31 خرداد 1396
= = = = = 96/03/31 = = = = = پانزدهم تیرماه / آیین پایانی جشنواره ملی کارتون مدیریت پسماند ساری / 95-96 31 خرداد 1396
= = = = = 96/03/31 = = = = = استاد مسعود شجاعی طباطبایی مدیر مركز هنرهای تجسمی حوزه هنری شد 31 خرداد 1396
= = = = = 96/03/31 = = = = = ورک شاپ دو روزه کارتون و گرافیک با موضوع حقوق بشر امریکایی در بجنورد برگزار شد 31 خرداد 1396
= = = = = 96/03/27 = = = = = فراخوان اولین مسابقه "چِلگـی" کارتون و کاریکاتور ایران / بجنورد 26 خرداد 1396
= = = = = 96/03/27 = = = = = جشنواره کارتون پسماند کرج برندگان خود را شناخت 26 خرداد 1396
= = = = = 96/03/27 = = = = = نمایشگاه گروهی اعضا خانه کاریکاتور اصفهان 26 خرداد 1396
= = = = = 96/03/27 = = = = = جایزه اول جشنواره حلزون اسپانیا به اسماعیل بابایی رسید 26 خرداد 1396
= = = = = 96/03/27 = = = = = پنجمین مسابقه بین المللی کارتون پاندای طلایی / چین / 2017 26 خرداد 1396
= = = = = 96/03/27 = = = = = فراخوان دوسالانه بین المللی کارتون اسلواکی 2017 / "Happy Life" 26 خرداد 1396
= = = = = 96/03/27 = = = = = نتایج World Press Cartoon2017 / علیرضا پاکدل افتخار آفرید 26 خرداد 1396
= = = = = 96/03/27 = = = = = جشنواره بین المللی کارتون Brain Sneezing اسلواکی / 2017 26 خرداد 1396
= = = = = 96/03/24 = = = = = لیست اسامی شرکت کنندگان دومین مسابقه بین المللی کارتون ČAKOVEC کرواسی / 2017 24 خرداد 1396
= = = = = 96/03/24 = = = = = جشنواره بین المللی کارتون YMITTOS / یونان / 2017 24 خرداد 1396

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز