امروز : سه شنبه, 29 خرداد 1403

shahre-hoshmand         

نمایش # 
عنوان نمایش از %s
= = = = = 1400/06/28 = = = = برندگان جشنواره بین المللی کارتون Novomestsky Osten / اسلواکی 2021 28 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/26 = = = = هیات داوران اولین نمایشگاه بین المللی کارتون ZAGREB کرواسی / 2021 26 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/26 = = = = برندگان چهارمین مسابقه کارتون CARTUNION / روسیه 2021 26 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/26 = = = = آلبوم بیست و هشتمین جشنواره بین المللی کارتون Calicomix کلمبیا / 2021 26 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/25 = = = = برندگان بیست و نهمین جشنواره بین المللی کارتون Andromeda ایتالیا / 2021 25 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/25 = = = = برندگان دهمین جشنواره بین المللی کارتون OLIVE  زیتون قبرس / 2021 25 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/25 = = = = فینالیست های ششمین مسابقه بین‌المللی کارتون حیوانات – صربستان /2021 25 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/25 = = = = برندگان بیستمین و سومین جشنواره بین المللی پورتو کارتون PortoCartoon پرتغال / 2021 25 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/23 = = = = دومین نمایشگاه بین المللی کارتون END POLIO NOW کلمبیا / 2021 23 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/23 = = = = مسابقه ماهانه سایت کاریکاتور سوریه (September)  / 2021 23 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/23 = = = = برندگان شانزدهمین مسابقه بین المللی کارتون Solin کرواسی / 2021 23 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/23 = = = = کاتالوگ مسابقه بین المللی کاریکاتور Kuşadası ترکیه / 2020 23 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/21 = = = = آخرین مهلت چهارمین مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور مراکش  / 2021 21 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/21 = = = = نتایج پنجمین مسابقه بین المللی کارتون BEAVERS LAUGH Bobritsa اکراین / 2021 21 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/21 = = = = لیست شرکت کنندگان نهمین جشنواره بین المللی کارتون YMITTOS یونان / 2021 21 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/20 = = = = هیات داوران دومین مسابقه کارتون اهدای عضو-ترکیه 2021 20 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/20 = = = = سومین نمایشگاه بین المللی کارتون Images of Justice / 2021 20 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/18 = = = = فینالیست های جایزه بین المللی کارتون و کاریکاتور "FRANCISCO DE QUEVEDO" اسپانیا / 2021 18 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/18 = = = = فینالیست های مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور Tomás Morales اسپانیا / 2021 18 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/18 = = = =  رای گیری اولین نمایشگاه بین المللی کاریکاتور ، زاگرب ، کرواسی /2021 18 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/17 = = = = منتخبین ششمین مسابقه بین‌المللی کارتون حیوانات – صربستان / 2021 17 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/17 = = = = شرکت کنندگان در اولین مسابقه بین المللی کارتون مصر / 2021 17 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/16 = = = = = بخش مسابقات سایت به روز شد 16 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/16 = = = = = برندگان مسابقه ماهانه سایت کاریکاتور سوریه (August ) / 2021 16 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/16 = = = = = برندگان پنجاه و سومين نمایشگاه بین المللی کارتون Skopje / 2021 16 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/16 = = = = = اولین مسابقه ی بین‌المللی کاریکاتور Moustapha M. Moukhtar  مصر / 2021 16 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/16 = = = = = جشنواره بین المللی کارتون Vinica Veritas مقدونیه / 2021 16 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/15 = = = = هیات داوران مسابقه ماهانه سایت کاریکاتور سوریه (August) / 2021 15 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/14 = = = = گالری چهل و هشتمین نمایشگاه بین المللی طنز پیراسیکابا /2021 14 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/14 = = = = نمایشگاه بین المللی کارتونی METAMORFOS ART / اندونزی/ 2021 14 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/13 = = = = مسابقه بین المللی کارتونی  بورسا /ترکیه 2021 13 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/13 = = = = ده فینالیست مسابقه بین المللی  its editorial cartoons /  LIBEX2021 13 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/13 = = = = منتخبین مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور Tomás Morales اسپانیا / 2021 13 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/11 = = = = جشنواره بین المللی کارتون ساتریکن Satyrykon / لهستان / 2022 11 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/10 = = = = لیست شرکت کنندگان اولین مسابقه بین المللی کاریکاتور "GOLDEN ARZEH" لبنان 2021-2022 10 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/10 = = = = هشتمین مسابقۀ بین‌المللی کارتونی Red Man چین/2022 10 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/10 = = = =  لیست شرکت کنندگان درمسابقه ماهانه سایت کاریکاتور سوریه (August ) / 2021 10 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/10 = = = =  منتخبین چهارمین مسابقه کارتون CARTUNION روسیه /2021 10 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/10 = = = = آلبوم اولین مسابقه بین المللی کارتونی contest on liver health awareness/هند 2019 10 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/10 = = = = نمایشگاه مجازی در جشنواره جهانی کارتونCOLUMBIA / 2020 10 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/10 = = = = برندگان جشنواره بین المللی کارتون CANEVA RIDE ایتالیا /2021 10 شهریور 1400
= = = = = 1400/06/10 = = = = هیات داوران بیست و هشتمین جشنواره بین المللی کارتون Calicomix کلمبیا / 2021 10 شهریور 1400
= = = == 1400/06/10 == = = دومین نمایشگاه بین المللی کارتون و کاریکاتور Beijing چین/2021 10 شهریور 1400
= = = == 1400/06/10 == = = گالری ششمین مسابقه بین‌المللی کارتون حیوانات – صربستان /2021 10 شهریور 1400
= = = == 1400/06/10 == = = منتخبین اولین نمایشگاه بین المللی کاریکاتور ، زاگرب ، کرواسی /2021 10 شهریور 1400
= = = == 1400/06/10 == = = برندگان یازدهمین  جشنواره بین المللی کارتون تورهان سلجوق ترکیه  / 2021 10 شهریور 1400
= = = == 1400/06/10 == = = کارتون های منتخب جایزه بین المللی کارتون و کاریکاتور "FRANCISCO DE QUEVEDO" اسپانیا / 2021 10 شهریور 1400
= = = == 1400/06/10 == = = گالری مسابقه ماهانه سایت کاریکاتور سوریه (MAY) / 2021 10 شهریور 1400
= = = == 1400/06/10 == = = لیست شرکت کنندگان در مسابقه بین‌المللی کارتونی حفاظت از صخره‌های هواشانِ چین ۲۰۲۱ 10 شهریور 1400
= = = == 1400/06/10 == = =  هیات داوران چهارمین جشنواره بین المللی کارتون KrAgi کوزوو/ 2021 10 شهریور 1400
= = = == 1400/06/10 == = = برندگان مسابقۀ کاریکاتوری Enrico Caruso (انریکه کاروسو) ایتالیا، 2021 10 شهریور 1400
= = = == 1400/06/10 == = = نتایج  بیست و یکمین جشنواره بین المللی کارتون KRAGUJEVAC ضد جنگ صربستان/ 2021 10 شهریور 1400
= = = == 1400/06/10 == = =  لیست شرکت کنندگان مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور Tomás Morales اسپانیا / 2021 10 شهریور 1400
= = = == 1400/06/04 == = = مثلّث خلاقیت در کارتون " مدرس: مسعود ضیایی زردخشویی 04 شهریور 1400
= = = == 1400/05/30 == = = گالری مسابقه ماهانه سایت کاریکاتور سوریه (APRIL) / 2021 30 مرداد 1400
= = = == 1400/05/30 == = = گالری مسابقه ماهانه سایت کاریکاتور سوریه (JULY) / 2021 30 مرداد 1400
= = = == 1400/05/30 == = = فینالیست های 53 مين نمایشگاه بین المللی کارتون  Skopje 2021 30 مرداد 1400
= = = == 1400/05/28 == = = هجدهمین  جشنواره بین المللی کمیک و کارتون Prizren  کوزوو / 2021  28 مرداد 1400
= = = == 1400/05/28 == = = مسابقه بین المللی کاریکاتور با موضوع خشونت علیه زنان ترکیه / 2021 28 مرداد 1400
= = = == 1400/05/28 == = = کاتالوگ چهارمین مسابقه بین المللی کارتون Dzhmelyk اکراین / 2021 28 مرداد 1400
= = = == 1400/05/24 == = = مهلت جدید پانزدهمين مسابقه بين المللي كارتون HumoDÆVA روماني / 2021 24 مرداد 1400
= = == 1400/05/23 == = = = هیات داوران هفتمین مسابقه بین المللی کاریکاتور و طنز گرافیکی-کلمبیا 2021 23 مرداد 1400
 = = == 1400/05/23 == = = = چهارمین جشنواره بین المللی کارتون KrAgi کوزوو/ 2021 23 مرداد 1400
= = = == 1400/05/23 == = =   کاتالوگ 6مین جشنواره بین المللی کارتون و کاریکاتور کلمبیا 2020 23 مرداد 1400
 = = == 1400/05/23 == = = = مهلت جدید مسابقه بین المللی کارتون دایجون کره SICACO / 2021 23 مرداد 1400
= = = == 1400/05/23 == = = آثار برگزیده جایزه کارتونی اروپا ۲۰۲۱ 23 مرداد 1400
= = = == 1400/05/23 == = = نمایشگاه کاریکاتور "محیط زیستی پایدار"-ترکیه 2021 23 مرداد 1400
= = = == 1400/05/20 == = = رای گیری نخستین جشنواره کارتون Techvertu انگلستان / 2021 20 مرداد 1400
= = = == 1400/05/20 == = = =  برندگان چهارمین مسابقه بین المللی کارتون ایمنی راه  روسیه / 2021 20 مرداد 1400
= = = == 1400/05/17 == = = = بخش مسابقات سایت به روز شد 17 مرداد 1400
= = = == 1400/05/17 == = = = نقشی از دو تیم بازنده / یادداشتی از امیرمنصور رحیمیان 17 مرداد 1400
= = = == 1400/05/17 == = = = مسابقه ماهانه سایت کاریکاتور سوریه (آگوست ) / 2021 17 مرداد 1400
= = = == 1400/05/17 == = = = هفتمین مسابقه بین المللی کاریکاتور و طنز گرافیکی-کلمبیا 2021 16 مرداد 1400
= = = == 1400/05/15 == = = = برندگان جشنواره بین المللی کارتونی و طنز LITERATURE The 31nd edition, 2021         15 مرداد 1400
= = = == 1400/05/15 == = = = برندگان مسابقۀ ماهانه سایت سوریه، جولای 15 مرداد 1400
= = = == 1400/05/15 == = = = برندگان جوایز طنز جهانی 2021 15 مرداد 1400
= = = == 1400/05/15 == = = =  برندگان فراخوان بایگانی هنری بیماریهای واگیر دار Projectcovid19.org آمریکا/ 2021 15 مرداد 1400
= = = == 1400/05/15 == = = = منتخبین مسابقه بین المللی کارتون ایمنی راه  روسیه / 2021 15 مرداد 1400
= = = == 1400/05/15 == = = = برندگان اولین مسابقه ی بین‌المللی کاریکاتور Rakha's  مصر / 2021 15 مرداد 1400
= = = == 1400/05/15 == = = = افتتاح نمایشگاه  مسابقۀ کاریکاتوری Enrico Caruso (انریکه کاروسو) ایتالیا، 2021 15 مرداد 1400
= = = == 1400/05/13 == = = = لیست شرکت کنندگان در نخستین جشنواره کارتون Techvertu انگلستان / 2021 13 مرداد 1400
= = = == 1400/05/13 == = = = مسابقۀ بین‌المللی کارتونی آلبرت انیشتنِ لهستان/ 2021 12 مرداد 1400
= = = == 1400/05/13 == = = = هیات داوران بیست و یکمین جشنواره بین المللی کارتون KRAGUJEVAC ضد جنگ صربستان/ 2021 12 مرداد 1400
= = = == 1400/05/13 == = = = اسامی شرکت‌کنندگان در اولین مسابقه ی بین‌المللی کاریکاتور Rakha's  مصر / 2021 12 مرداد 1400
= = = == 1400/05/13 == = = = برندگان جشنواره بین المللی کارتون های سیاسی مطبوعاتی یادبود MAYA KAMATH هند / 2020 12 مرداد 1400
= = = == 1400/05/13 == = = = برگزیدگان هفتمین جشنواره سراسری کارتون وقف چشمه همیشه جاری / کردستان 12 مرداد 1400
= = = == 1400/05/10 == = = = هیات داوران مسابقۀ ماهانه سایت سوریه، جولای 10 مرداد 1400
= = = == 1400/05/10 == = = = هیات داوران اولین فراخوان بین المللی کارتون Egypt Cartoon مصر / 2021 10 مرداد 1400
= = = == 1400/05/09 == = = = اولین مسابقه بین المللی کاریکاتور "GOLDEN ARZEH" لبنان 2021-2022 09 مرداد 1400
= = = == 1400/05/08 == = = = برندگان فستیوال سازمان بین المللی کار اجباری؟/ فرانسه 08 مرداد 1400
= = = == 1400/05/08 == = = = لیست شرکت کنندگان درمسابقۀ ماهانه سایت سوریه، جولای 08 مرداد 1400
= = = == 1400/05/08 == = = = برندگان چهل و پنجمین مسابقه بین المللی کارتون accademia bugia ایتالیا / 2021 08 مرداد 1400
= = = == 1400/05/08 == = = = برندگان مسابقه کارتون بین المللی PETROKA 2021اندونزی/ 2021 08 مرداد 1400
= = = == 1400/05/07 == = = =  ششمین  نمایشگاه بین المللی کارتون ČAKOVEC کرواسی / ​2021 07 مرداد 1400
= = = == 1400/05/07 == = = = لیست اولیه  کاریکاتوریست - نهایی ها 53 مین نمایشگاه بین المللی کارتون Skopje 2021 07 مرداد 1400
= = = == 1400/05/07 == = = = برندگان مسابقه بین المللی کارتون Talide  آلمان / 2021 07 مرداد 1400
= = = == 1400/05/07 == = = = بیست و هشتمین جشنواره بین المللی کارتون Calicomix کلمبیا / 2021 07 مرداد 1400
= = = == 1400/05/07 == = = = 44 فینالیست  مسابقه کارتون بین المللی PETROKA 2021اندونزی/ 2021 07 مرداد 1400
= = = == 1400/05/04 == = = = گالری پانزدهمين مسابقه بين المللي كارتون HumoDÆVA روماني / 2021 04 مرداد 1400
= = = == 1400/05/04 == = = = لیست  نهایی شرکت کنندگان مسابقه کارتون بین المللی PETROKA 2021اندونزی/ 2021 04 مرداد 1400

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز