امروز : شنبه, 29 تیر 1398
    ads    das    dsad    
نمایش # 
عنوان نمایش از %s
= = = = = 98/04/22 = = = = =  نقد اثر برنده جایزه اول بخش کاریکاتور هشتمین چِلگی / توسط محمدرضا اکبری 21 تیر 1398
= = = = = 98/04/22 = = = = =  نقد اثر برنده جایزه اول بخش کارتون هفتمین چِلگی / توسط محسن اسدی 21 تیر 1398
= = = = = 98/04/22 = = = = =  کاریکاتورهایی با طعم فلفل نمکی / نمایشگاه آثار فخرالدین دوست محمد 21 تیر 1398
= = = = = 98/04/22 = = = = =  اسامی منتخبین مسابقه بین المللی کارتون  Piracicaba  برزیل/ 2019 21 تیر 1398
= = = = = 98/04/22 = = = = =  رای گیری مردمی یازدهمین مسابقه بین المللی کارتون Medplan برزیل/ 2019   21 تیر 1398
= = = = = 98/04/22 = = = = =  پنجمین مسابقه بین المللی کارتون  NOTICARTUN COLOMBIA / 2019 21 تیر 1398
= = = = = 98/04/22 = = = = =  نتایج چهارمین مسابقه بین المللی کارتون "Kolašin"  مونته نگرو / 2019 21 تیر 1398
= = = = = 98/04/22 = = = = =  برندگان هشتمین جشنواره بین المللی کارتون زیتون قبرس  “OLIVE”/ 2019 21 تیر 1398
= = = = = 98/04/22 = = = = =  هیات داوران هفتمین جشنواره بین المللی کارتون REDMAN  چین / 2019 21 تیر 1398
= = = = = 98/04/22 = = = = =  اولین جشنواره بین المللی کارتون liver health awareness  هند / 2019 21 تیر 1398

.

11chelegi