امروز : شنبه, 09 فروردين 1399

a2corona         

91/4/3= = = = سیزدهمین شماره ماهنامه طنز و کارتون خط خطی روی دکه ها

سیزدهمین شماره ماهنامه طنز و کارتون خط خطی روی دکه ها

====================================================

سیزدهمین شماره ماهنامه طنز و کارتون خط خطی به صاحب امتیاز ی و مدیرمسئولی کیارش زندی و سردبیری امین مویدی به روی دکه ها رسید.

====================================================

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز