امروز : شنبه, 29 شهریور 1399

a2corona         

:::

= 99/02/26 =

لیست شرکت کنندگان ایرانی چهاردهمين جشنواره بین المللی کارتون BUCOVINA رومانی / 2020

_________________________________________

موضوع:
وقتی قلم در دست دارید، در حال جنگ هستید 

311   cartoonists

56    countries

901 cartoons

n49 f

 .............................................................

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز