امروز : جمعه, 13 تیر 1399

a2corona         

:::

= 98/09/06 =

منتخبین ایرانی نمایشگاه جشنواره بین المللی کمیک Magnificent Huichang چین / 2019 

_________________________________________

Farshid Fasihi

Benjamin AleAli

Efat Amjadipoor

Fakhruddin Dost Mohammad

 HADI lAGZIYAN

Hamid Ghalijari

Mohammad Saleh  Razm Hosseini

Mahnaz yazdani

zhaleh yoosefinezhad

Mohammad Raei

Yalda Hasheminezhad

منبع

 .............................................................

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز