امروز : جمعه, 01 تیر 1403

shahre-hoshmand         

:::

 

اسامی شرکت کنندگان پنجمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران

_________________________________________

اسامی شرکت کنندگان پنجمین چِلِگی کارتون و کاریکاتور ایران

معرفی استعدادهای نهفته و تازه به کارتون و کاریکاتور کشور

مجموع: 40 هنرمند با 96 اثر

بخش چهره: 20 هنرمند با 27 اثر

بخش کارتون: 27 هنرمند با 69 اثر

 

کاریکاتور

مهسا اسکندری

ایمان نعمتی

فیض اله بهتری

معصومه صفایی

سمانه ساکی

نسرین اقبالی فر

وحید رحیم بخش

خدایار نارویی

الهام خلیلی مهر

طیبه خلیلی مهر

حسین طاهر پرستار

محبوبه خلیلی

متین اسلامی

محمد حمزه ای

شیما منتظری

منصور پور خسروی

امین افواجی

فاطمه نظردخت

مریم سید فضل الهی

شیما اثنی عشری

 

کارتون:

معصومه صفایی

نوروز صالحی

سهراب خیری

نرجس عیدی زاده

منیره احمدی

فرید امیر سرداری

راضیه بهزادی

نسرین اقبالی فر

خدایار نارویی

عباس اندرخواه

علی قناعت

بیّنه شریعتی مهر

الهام خلیلی مهر

طیبه خلیلی مهر

علی صالحی

داود کمالی

زینب عبدالهی

سید حسین فتحی پناه

هادی لگزیان

محبوبه خلیلی

ژاله یوسفی نژاد

امین افواجی

سالار عشرت خواه

بهناز بختیاری

مجید جانبزرگی

محمد تقی پور

محسن ابراهیمی

 .............................................................

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز