امروز : چهارشنبه, 18 تیر 1399

a2corona         

:::

aa mosabeghat97span1

مسابقه کاریکاتور “Francisco de Quevedo” اسپانیا

موضوع:

چهره  Francisco de Quevedo  

مهلت ارسال:

25 تیر ماه  1399

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97b99

جشنواره سراسری اینستاگرامی کارتون مدیریت مصرف برق/بجنورد

موضوع:

مدیریت مصرف برق و...

مهلت ارسال:

30 تیر ماه  1399

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97yumut8

جشنواره بین المللی کارتون YMITTOS یونان / 2020

موضوع:

فن آوری های جدید در زندگی ما

مهلت ارسال:

10 مرداد ماه  1399

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97comixcolombia

جشنواره بین المللی کارتون Calicomix کلمبیا / 2020

موضوع:

طنز در برابر کرونا ویروس

مهلت ارسال:

14 مرداد ماه  1399

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97af99

فستیوال مجازی کارتون / آفریقا و کوید-19

موضوع:

آفریقا و کوید-19

مهلت ارسال:

15 مرداد ماه  1399

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97mohajerat

مسابقه بین المللی کارتون MUGLA ترکیه

موضوع:

مهاجرت

مهلت ارسال:

17 مرداد 1399

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 پست و اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat971es

جشنواره بین المللی کارتون Eskisehir ترکیه / 2020

موضوع:

تفاوت ها و شباهت ی ما

مهلت ارسال:

25 مرداد 1399

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97 5animal

پنجمین مسابقه ANIMAL CARTOON/ بلگراد

موضوع:

میمون

مهلت ارسال:

25 مرداد ماه  1399

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97tch

مسابقه بین المللی کاریکاتور Kuşadası ترکیه / 2020

موضوع:

کاریکاتور Lütfü ÇAKIN

کاریکاتور Musa KEKLİK

مهلت ارسال:

30 مرداد ماه  1399

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97 4sicaco

مسابقه بین المللی کارتون دایجون کره  2020

موضوع:

آزادی و برابری

آزاد

مهلت ارسال:

10 شهریور 1399

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97it

اولین مسابقه بین المللی کارتون "IT In Cartoons" اکراین / 2020

موضوع:

شبکه های اجتماعی

مهلت ارسال:

11 شهریور ماه  1399

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97t10t

دهمین مسابقه بین المللی کارتون تورهان سلجوق

موضوع:

آزاد

مهلت ارسال:

11 شهریور 1399

کلیک کنید

ارسال از طریق:

 پست و اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97olens2020

جشنواره سالانه ی کارتون "اولنس کارتوناله" بلژیک

موضوع:

خرید: دیرو، امروز، فردا

مهلت ارسال:

24  شهریور  1399

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97romanim20

مسایقهPress Cartoons and Satirical Visual رومانی

موضوع:

آزاد

مهلت ارسال:

25 شهریور 1399

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت

----------------------------------------------

aa mosabeghat97m99

جشنواره بین المللی کارتون karpik لهستان / 2020

موضوع:

ماهی، ماهیگیری و...

مهلت ارسال:

09 مهر ماه  1399

کلیک کنید

ارسال از طریق:

پست

----------------------------------------------

aa mosabeghat97t122020

دوازدهمین مسابقه بین المللی کارتون توریسم ترکیه

موضوع:

توریسم و کرونا

مهلت ارسال:

10 دی ماه  1399

کلیک کنید

ارسال از طریق:

اینترنت و پست

----------------------------------------------

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

.

radiosite11chelegi

ایران کارتونتبریز تونشیرین طنز